Hoppa till innehållet
Elisabeth Holmgren

Elisabeth Holmgren, Filosofie hedersdoktor 2011

Publicerad: 10 oktober 2011

Landstingsdirektör Elisabeth Holmgren utsågs till Filosofie hedersdoktor bland annat för att hon på ett aktivt sätt gett stöd för att utveckla och införa en ny pedagogisk modell för handledning inom verksamhetsförlagda kurser. Hon har även inspirerat till förbättringsarbete för att höja kvalitén inför kommande utvärderingar.

Hon bidrog även till en gemensam forskarskola vid Institutionen för hälsovetenskap och var aktiv i arbetet med utveckling och forskning inom E-hälsans område i den nya centrumbildningen EIC.

Elisabeth Holmgren hade parallellt med sitt arbete inom Norrbottens läns landsting ett stort engagemang för att förbättra och utveckla ett samarbete med LTU som bidrog till utveckling av länets hälso- och sjukvård. Hon skulle därför ha hedrats genom att få promoveras som hedersdoktor.

Den 13 oktober 2011 avled Elisabeth efter en kort tids sjukdom.