Hoppa till innehållet
Foto: Göran Billeström
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Elisabeth Nilsson, teknologie hedersdoktor 2016

Publicerad: 6 juli 2016

Elisabeth Nilsson är född i Norrbotten, i Sören i Kalix kommun. Hon läste geoteknologilinjen vid dåvarande Luleå tekniska högskola. När hon examinerades i mitten av 70-talet var hon en av de första kvinnliga bergsingenjörerna i Sverige.

Efter studierna har hon gjort en enastående karriär i den mycket mansdominerade stålbranschen. Hon började vid dåvarande Norrbottens Järnverk 1976 som senare blev SSAB. Där har hon bland annat varit VD för SSAB Merox, och produktionschef med ansvar för Metallurgienheten vid SSAB Oxelösund där hon också ingick i företagsledningen.

Elisabeth Nilsson utsågs till VD för Jernkontoret 2005, och 2010 utsågs hon till landshövding i Östergötlands län.

Elisabeth Nilsson invaldes som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 2007, och hon har, och har innehaft, flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Boliden, Sjöfartsverket, Euromaint, 4:e AP-fonden och Sveaskog.

Efter sin examen arbetade Elisabeth Nilsson några år som universitetslektor vid Luleå tekniska högskola. Vid LTU har hon senare bland annat suttit i styrelsen för Centrum för högpresterande stål. Som VD för Jernkontoret hade hon ett aktivt samarbete med Luleå tekniska universitet på flera olika områden och 2011 utsågs Elisabeth Nilsson till LTU:s jubileumsalumn.

Elisabeth Nilsson är som en av de första bergsingenjörerna utbildade här i Luleå en mycket god representant för Luleå tekniska universitet, Norrbotten och stålindustrin.

Taggar