PärLärkeryd
Pär Lärkeryd, ny hedersdoktor 2019, under sin föreläsning på Luleå tekniska universitet. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Förändring kräver kunskap och kraft"

Publicerad: 8 november 2019

– Kampen om det goda företaget är nästa paradigmskifte vi står inför. Samhället förändras snabbt, inte minst med klimatfrågan och unga människors vilja att göra bättre och bidra till en positiv utveckling.
Det sa Luleå tekniska universitets nya hedersdoktor Pär Lärkeryd på en uppskattad föreläsning på temat "att uppfinna framtiden".

Pär Lärkeryd är vd och koncernchef för Norra Skogsägarna, med 17 000 medlemmar. Han var tidigare vd för verkstadsföretaget Indexator och är känd för sitt engagemang för jämställdhet, framgångsrikt förändringsarbete och för en hållbar utveckling av den skogliga näringen.
På 1980-talet studerade han till civilingenjör i maskinteknik på Luleå tekniska universitet – där han nu utsetts till teknologie hedersdoktor.

Aktivt vara med och påverka

Under en föreläsning på universitetet delade han med sig av sina tankar kring hur företag och andra aktörer kan undvika att se sig som offer för yttre omständigheter, utan i stället aktivt vara med och påverka och uppfinna framtiden.  

Han listade revolutionerande omvälvningar de två senaste seklen, som hur Henry Ford förändrade hela industrins sätt att jobba när han standardiserade biltillverkningen, hur Ikea med sina platta möbelpaket effektiviserat logistiken och hur mobiltelefonerna gått från att vara verktyg för att ringa och skicka meddelanden till att bli sociala nätverk.

– Genom att ifrågasätta praxis och går det att ta en tätposition och förändra spelplanen. 

Han konstaterade att detta förutsätter en acceptans för misslyckanden, nära samverkan med forskare och andra aktörer som driver på utvecklingen av ny teknik – men också att på allvar lyckas förändra företagskulturen. Annars blir det inget genomslag i praktiken.

– Det krävs kunskap och kraft att implementera förändring, sa Pär Lärkeryd och exemplifierade hur Norra Skogsägarna lyckats nå nya skogsägare – inte minst fler kvinnor – genom att bredda normen, hitta nya arbetssätt och våga gå ifrån det exkluderande "skogliga fikonspråket".

Framgångsrikt jämställdhetsarbete

Han lyfte fram ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet och forskare som Lena Abrahamsson och Malin Lindberg som en starkt bidragande orsak till det prisbelönta jämställdhetsarbetet på Norra Skogsägarna och Indexator. Ett arbete som gett nytta såväl affärsmässigt som ur arbetsgivar- och samhällsperspektiv, sa han.

Pär Lärkeryd framhöll i sitt tal också samarbetet med universitetets träforskare för att utveckla världens modernaste såglinje, som finns på Norra Skogsägarnas sågverk i Sävar. Tack vare en industriell industriell datortomograf går det att skiktröntga timmerstockar och nyttja råvaran maximalt.
– Vi är först i världen med detta.

Nästa stora paradigmskifte tror Pär Lärkeryd blir "kampen om det goda företaget", bland annat för att kunna attrahera unga medarbetare.
– Företag måste kunna visa att de bryr sig om klimat, natur och människa och att man har en långsiktighet och hållbarhet i sina affärer.

Inspelning från föreläsningen

Taggar