Hoppa till innehållet
Geoffrey Vining
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Geoffrey Vining, teknologie hedersdoktor 2017

Publicerad: 3 juli 2017

Geoffrey Vining är sedan 1999 professor vid Department of Statistics vid Virginia Tech, Blacks-burg, USA. Han avlade doktorsexamen 1988 vid samma universitet.

Geoffrey Vining är en mycket meriterad forskare inom statistik. Hans forskningsområde är framförallt användningen av experimentell design för kvalitetsförbättringar, responsytemetodik, statistisk kvalitetskontroll samt regressionsanalys. Han har mottagit ett flertal priser i USA och Europa. Han mottog t.ex. 2015 den prestigefulla Box Medal, tilldelad av European Network for Business and Industrial Statistics och 2011 erhöll han William G. Hunter Award från statistikdivisionen för American Society for Quality.

Geoffrey Vining är en sann Luleåvän. Han har varit gästprofessor ett halvår vid Matematisk statistik år 2007. Vining har också vid ett flertal gånger besökt Luleå tekniska universitet för att ge doktorandkurser, agera opponent och betygsnämndsledamot vid disputationer. Vinings senaste besök vid Luleå tekniska universitet skedde i mars 2017, då han var här för att ge en välbesökt endagskurs i regressionsanalys med deltagare från universitetets alla tekniska institutioner. Vining har varit redaktör för den ansedda Quality Engineering samt sampublicerat tre böcker inom området, varav två används vid Luleå tekniska universitets doktorandkurser i tidsserieanalys och regressionsanalys.

Geoffrey Vining har under hela sin forskargärning lyft fram statistikens tillämpningsområden, inte minst industriella tillämpningar, och han arbetar också med uppdrag åt företag som Pratt & Whitney samt statliga organisationer som NASA och försvarsdepartmentet.

Geoffrey Vinings föreläsning

Taggar