Hoppa till innehållet
Hans Hansson, hedersdr 2015
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hans Hansson, teknologie hedersdoktor 2015

Publicerad: 26 augusti 2015

Hans Hansson, VD för Swerea Sicomp, utbildade sig till civilingenjör vid dåvarande Luleå tekniska högskola. I samverkan mellan universitetet och Swerea Sicomp har en stor mängd examensarbeten och projektkurser genomförts.

Swerea SICOMP har finansierat tio doktorander vid Luleå tekniska universitet. Ett antal delade tjänster har också etablerats och som ytterligare ett bevis på de starka band som knutits mellan parterna och på att denna samverkan är av högsta kvalitet, arbetar idag vid institutet 14 personer som avlagt doktorsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Universitetets professorer i forskningsämnen som Strömningslära, Trä- och Bionanokompositer, Datorstödd maskinkonstruktion samt Energiteknik har tidigare varit anställda vid Swerea SICOMP. Hansson har också stimulerat och möjliggjort bildandet av gemensamma forsknings- och kompetenscentra.  Detta har resulterat i ett stort engagemang för universitetet, exempelvis inom Svenskt vindkrafttekniskt centrum samt i etablerandet av det gemensamma kompetenscentret Composite Centre Sweden.