Hoppa till innehållet
Jan Lexell
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jan Lexell, filosofie hedersdoktor 2017

Publicerad: 3 juli 2017

Jan Lexell är professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus med medicinskt ansvar för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar. Han tog sin läkarexamen 1984 och avlade medicine doktorsexamen 1985 vid Umeå universitet.

Jan Lexell är uppvuxen i Luleå, och har genom åren haft en kontinuerlig kontakt med Norrbotten i sitt arbete som läkare, forskare, lärare och verksamhetsutvecklare. Han var en av drivkrafterna vid uppbyggandet av Institutionen för hälsovetenskap i Boden, och senare Luleå. Han har under en lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet, ett arbete som har genererat en mängd publikationer och lett fram till närmare 50 doktorsavhandlingar.

Jan Lexell har under många år arbetat aktivt för att stärka banden mellan Luleå tekniska universitet och hälso- och sjukvården i Norrbotten. Sedan drygt 10 år har han ett nära samarbete med Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin vid Sunderby sjukhus, där han har bidragit till framtagande av klinikens strategi för forskning och utveckling, vilket möjliggjort att verksamheten idag har ett aktivt samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Lunds universitet. Lexells erfarenheter och kunskaper inom rehabiliterings- och hälsoinsatser ligger till grund för att Rehabiliteringsmedicin i Sunderbyn har uppnått den högsta kvalitetsnivån inom medicinsk rehabilitering enligt den internationella kvalitetsstandarden CARF.

Jan Lexell har även engagerat sig som läkare och forskare inom parasporten. Han är ordförande i Svenska Parasportförbundets medicinska kommitté samt chefsläkare i Sveriges Paralympiska Kommitté. Lexell är också medlem i medicinska kommittén i International Paralympic Committee. 

Jan Lexells föreläsning

Taggar