Hoppa till innehållet
Katarina Kieri, hedersdr 2015
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Katarina Kieri, filosofie hedersdoktor 2015

Publicerad: 26 augusti 2015

Katarina Kieri är en författare från Luleå. Hon lyfter fram regionen i sitt författarskap och sätter fokus på unga och betydelsen av språket, i en tid när undersökningar visar på negativa trender avseende ungas läsande och läsförståelse.

Kieris författarskap karaktäriseras av lågmäldhet och vördnad för det skrivna ordet. Hon betonar språkets och litteraturens betydelse för alla, och menar att i en tid där ungdomars läsvanor beskrivs som problematiska, bör litteraturen, liksom all annan konst, lyftas fram och tillmätas ett större värde. Hennes poetiska språkbruk i beskrivningar av vardagsnära ämnen gör henne till en säregen röst i svensk litteratur.