Hoppa till innehållet

Lars-Eric Aaro, hedersdoktor Teknisk fakultet, 2007

Publicerad: 4 december 2008

Direkt efter gymnasiet började Lars-Eric Aaro arbeta som bergarbetare i LKAB:s gruva i Kiruna. Så småningom tog han tjänstledigt för studier och fick ut sin bergsingenjörsexamen från dåvarande Högskolan i Luleå 1982, då han återkommer till LKAB. Och när han av teknisk fakultet utsågs till hedersdoktor var det bland annat med motiveringen att han under sin hittillsvarande yrkesverksamhet alltid haft starka band till Luleå tekniska universitet.

Själv menar han att vi i Sverige har unika möjligheter när det gäller basindustrin, i vilken han själv alltid varit verksam. LKAB, Boliden och Assi Domän är några av de företag Lars-Eric Aaro arbetat i, 2001 återvänder han till LKAB efter att i 15 år varit verksam på annat håll.

Enligt Aaro har gruv- och mineralbranschen tidigare varit lite för splittrad, något som förändrades när Gruvföreningen beslutade sig för att göra Luleå tekniska universitet till sitt ”hemmauniversitet”.

Forskning och utveckling är en viktig del av LKAB:s strategi, men företaget har varken tid eller möjlighet att ägna sig åt grundforskning, i stället fokuserar man helt på sina kunder och de produkter de vill ha. En stor del av arbetskraften hämtar man från universitetet, inte minst civilingenjörer, men också andra akademiker som är viktiga för LKAB:s utveckling.

Lars-Eric Aaro är sedan ett antal år ledamot i universitetsstyrelsen, för närvarande som vice ordförande, och i motiveringen till hans hedersdoktorat heter det bland annat att han ”under många år arbetat hårt och målmedvetet för att stärka Luleå tekniska universitet” och att han ”inom många av universitetets tekniska ämnesområden konkret har bidragit till att göra universitetet till den dynamiska forskningsinstitution vi är i dag”.

Lars-Eric Aaro anser att Luleå tekniska universitet har en viktig roll och kan bli ledande på betydligt fler områden än vad man är i dag,
exempelvis när det gäller miljöfrågorna.