Hoppa till innehållet
Martin Jonsson, Teknologie hedersdoktor 2011

Martin Jonsson, Teknologie hedersdoktor 2011

Publicerad: 10 oktober 2011

Martin Jonsson är utvecklings- och forskningschef på Gestamp Hardtech AB i Luleå sedan 1990. Företaget tillverkar fordonskomponenter med presshärdningsteknik. Denna teknik baseras på en innovation som togs fram i samarbete mellan SSAB och LTU för ca 30 år sedan.

Utvecklingen av presshärdningstekniken har under Martin Jonssons ledning skett med en medveten strategi som bärs upp av ny forskningsbaserad kunskap. Det långsiktiga forskningssamarbetet med Luleå tekniska universitet har medverkat till att företaget har utvecklat sin teknologi till en global framgång. Forskningssamarbetet har också lett till att LTU har en mycket stark internationell position inom området.

Martin Jonsson har själv en stark anknytning till LTU genom att det är här som han har studerat och erhållit sin civilingenjörsexamen inom maskinteknik. Han har styrelseuppdrag inom två centrumbildningar vid LTU, Centrum för högpresterande stål och Fastelaboratoriet. Han utses till Teknologie hedersdoktor.