Hoppa till innehållet

Med känsla för trä och människor

Publicerad: 9 november 2018

I sin hedersdoktorsföreläsning bjöd Lars Martinson på en intressant historieberättelse över familjeföretaget Martinsons utveckling. Det som startade 1929 när Lars Martinsons farfars far Sigurd köpte ett ambulerande sågverk, har idag vuxit till en ledande koncern inom träförädling som drar nytta av den senaste tekniken.

Ett stort intresse för teknikutveckling har gjort att Martinsons alltid legat i framkant när det gäller träförädling, men något som varit ännu viktigare för företagets framgång är dess kultur och medarbetare. När medarbetarna kan använda tekniken mer effektivt än konkurrenterna så får företaget en konkurrensfördel.

– Vi har en stark företagskultur som vi jobbar aktivt med och som alltid har präglats av prestigelöshet. Människor tillåts utvecklas hos oss, vilket innebär att det är okej att göra fel ibland. Vi löser uppgifterna tillsammans och våra medarbetare är stolta att vara en del av det vi kallar ”Martinsonsandan”, säger Lars Martinson, koncernchef för Martinsons samt tekniska fakultetens val av hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet för 2018. 

Stöttar träforskningen

Martinsons förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, moderna limträprodukter och färdiga funktionslösningar som ligger till grund för ett modernt miljömedvetet byggande. Men Lars Martinson arbetar även för träbranschen i stort där han bland annat via stiftelsen Träenigheten var med och initierade det stora ramprogrammet SkeWood som finansierade forskarstudier inom träteknik och träbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Lars Martinson var också aktiv i bildandet av centrumbildningen Träcentrum Norr vid universitetet där han deltar i styrelsen. Den forskning som han och Martinsons intresserar sig för handlar bland annat om industriellt träbyggande och nya processtekniker för sågverken.  

Flera utmärkelser

Företaget Martinsons har vunnit flera priser och utmärkelser inom industriellt träbyggande. Ett exempel är konserthallen Studio Acusticum vid Luleå tekniska universitet som bland annat består av limträstomme och massiva väggelement i trä, så kallat KL-trä. För det fick Martinsons 2008 den Nationella träbyggdnadsstrategins pris för Utmärkt Modernt Träbyggande i tävlingen "Bygg stort och spännande i trä". Lösningen togs fram i samarbete med arkitekter och ljudforskare, och resultatet blev en akustik i världsklass. Martinsons var också delaktiga i årets träbyggnad i Norge 2013, vilket blev Nord-Österdal skola i Tynset.

Fler kvinnor i träbranschen

I slutet av föreläsningen pratade Lars Martinson om en fråga han tycker är viktig, nämligen att locka fler kvinnor till Martinsons samt träindustrin i allmänhet.

– Vi har anställt flera kvinnor och vi har egentligen aldrig sett någon skillnad mellan män och kvinnor i yrket. Problemet är att det varit svårt att locka kvinnor till branschen och därför har vi de senaste åren arbetat mer systematiskt med den frågan.

Lars Martinson, teknologie hedersdoktor

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Läs mer

Taggar