Elisabeth Nilsson
Elisabeth Nilsso är årets teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Hon ser med glädje tillbaka på tiden då hon utbildade sig till bergsingenjör vid dåvarande Luleå tekniska högskola, "Biljetten som bergsingenjör är den bästa jag köpt", säger hon. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Miljöengagerad och stolt hedersdoktor

Publicerad: 11 november 2016

Från Sören i Kalix kommun via geoteknologilinjen vid dåvarande Luleå tekniska högskola, till landshövding i Östergötland. Elisabeth Nilssons fascinerande resa kröns nu med en hedersdoktorstitel. – Det är otroligt hedrande, säger Elisabeth Nilsson.

Namnet på Elisabeth Nilssons hedersdoktorsföreläsning, Från skorstensfokus till behov av helhetssyn – miljöfrågor i ett 40-årigt perspektiv, beskriver väl med vilket fokus hon underhöll åhörarna. Hon bjöd på en tidsresa i miljöfrågans tecken, en tidsresa som började då hon själv var ung student på geoteknologilinjen.

– På tidigt 1970-tal åkte jag och mina klasskompisar på studiebesök till Rönnskärsverken som då var Sveriges värsta förorenare. Vi studenter ställde kritiska frågor till direktören, frågor som han viftade bort genom att peka mot de grönskande skogarna. Vid den här tiden manifesterade industrins skorstenar välstånd och det var flummigt att prata om miljö.

Hopp om bättre framtid

Elisabeth Nilsson talar engagerat om de utmaningar som världens står inför när det kommer till klimatförändringar och miljöproblem. Men, hon tror samtidigt på människans förmåga till konstruktiva lösningar och exemplifierar med resultatet av ett möte hon nyligen haft i sin roll som landshövding.

– Med hjälp av solcellslösningar som produceras i Östergötland, kan landsbygden i Kenya elektrifieras. Modern miljöteknik i Sverige kan alltså hjälpa befolkningen i Kenya till bättre livskvalitet, en bättre miljö och bättre hälsa.   

Från stål till slott

Efter sina studier vid Luleå tekniska högskola har Elisabeth Nilsson haft många spännande uppdrag i stålbranschen. 1976 började hon vid dåvarande Norrbottens Järnverk som senare blev SSAB. Där har hon bland annat varit VD för SSAB Merox, och produktionschef med ansvar för Metallurgienheten vid SSAB Oxelösund där hon också ingick i företagsledningen. Sedan 2010 är Elisabeth Nilsson alltså landshövding i Östergötland, men före det arbetade hon som VD för Jernkontoret.

– Jag hade ett av Sveriges finaste kontor med kristallkronor och ekmöbler. När jag kom hem till Sören ville min moster å släktens vägnar gratulera till det nya jobbet och tillade att ”bara du inte går och blir märkvärdig”. Det gäller väl även nu när jag blivit hedersdoktor!  

Nyheten i media