Hoppa till innehållet
Foto: Calle Bredberg
Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd har utnämnts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Calle Bredberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pär Lärkeryd, teknologie hedersdoktor 2019

Publicerad: 14 oktober 2019

Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd vill vara med och uppfinna framtiden. Genom nära samarbeten med lärosäten och ett stort engagemang för jämställdhet och skogliga frågor, hittar han konstruktiva lösningar på samhällsutmaningar.

Norra Skogsägarna är en organisation med 17 000 medlemmar, en omsättning på 2,5 miljarder kronor och två egna sågverk. På sågverket i Sävar finns det som kallas världens modernaste såglinje, utvecklad i nära samarbete med träforskare vid Luleå tekniska universitet. Med en industriell datortomograf går det att skiktröntga timmerstockar med en hastighet på 180 meter i timmen. Tack vare tekniken utnyttjas varje stock optimalt.

Både på sitt nuvarande uppdrag och i sin tidigare roll som vd för verkstadsföretaget Indexator har Pär Lärkeryd, bland annat tillsammans med Luleå tekniska universitets genusforskare, jobbat målmedvetet med jämställdhetsintegrering. Indexator har fått ta emot Industrins jämställdhetspris och Norra Skogsägarna det Svenska Jämställdhetspriset, och Pär Lärkeryd har anlitats som expert i bland annat den statliga jämställdhetsutredningen. 

Pär Lärkeryd, född 1962, är bosatt i Umeå och har examen från Luleå tekniska universitets cilvilingenjörsprogram i maskinteknik. Att vara med och bygga ett bättre samhälle är en viktig drivkraft för honom. 
Han ser digitalisering genom hela förädlingskedjan – ”från stubbe till slutkund” – som nästa stora utvecklingsområde för skogsnäringen. Utnämningen till hedersdoktor ger en stark plattform för ett ännu tätare samarbete mellan akademi, industri och skogsnäring för att hitta lösningar som ger nytta, säger han.