Hoppa till innehållet
Foto: Foto Melina Granberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Per-Erik Lindvall, teknologie samt filosofie hedersdoktor 2014

Publicerad: 15 juli 2014

Per-Erik Lindvall är direktör för teknik och affärsutveckling vid LKAB. Han utexaminerades år 1980 från dåvarande Tekniska högskolan i Luleå som bergsingenjör och har sedan dess innehaft en rad olika chefsbefattningar och uppdrag inom gruvbranschen, främst inom LKAB och Boliden AB, men också inom prospekterings- och affärsutvecklingsbolag.

Under en lång rad av år har Per-Erik Lindvall verkat för universitetets utveckling inom gruvrelaterad forskning och utbildning. Han har som ordförande för såväl Bergforsk som för Hjalmar Lundbohm Research Centre medverkat till att utveckla och finansiera större forskningsprogram som gjort Luleå tekniska universitet till ett av Europas ledande gruvuniversitet. Ett sådant exempel är det nyligen startade strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinning finansierat av Vinnova och svensk gruv- och leverantörsindustri.

Per-Erik Lindvall arbetar för närvarande med att bygga upp ett nytt forskningsområde inom hållbar utveckling. I linje med den vision som definierats för LTU:s starka forsknings- och innovationsområde Framtidens gruvor är syftet att bredda och stärka LTU:s gruvforskning genom att tillföra samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsperspektiv.

Lindvall är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har varit ledande i arbetet med bildandet av IVA Nord och etablerandet av Vetenskapens hus i Luleå, ett samarbete mellan IVA, LKAB och LTU. Per-Erik Lindvall har tilldelats ”Bergskollegiums medalj för Snille och Flit”