Hoppa till innehållet
Per-Ola Eriksson, Teknologie hedersdoktor 2011

Per-Ola Eriksson, Teknologie hedersdoktor 2011

Publicerad: 10 oktober 2011

Landshövding Per-Ola Eriksson har utsetts till Teknologie hedersdoktor för sitt oförtröttliga arbete med att utveckla Norrbottens- närings och samhällsliv och för sitt stora engagemang för LTU.

Sedan 2003 är han landshövding i Norrbotten och har som sådan engagerat sig starkt för utvecklingen i länet och han har på olika sätt understött LTU, bland annat genom att informera om universitetets mål och verksamhet och genom bidrag till forskning från länsstyrelsen och från de regionala EU-fonderna. 

Han deltar gärna i olika möten, inte minst i studenternas evenemang och är då en god ambassadör för länet. Han verkar kraftfullt för att länsstyrelsen och LTU arbetar gemensamt mot de strategiska målen att stärka näringslivet och samhällsutvecklingen i regionen.