Hoppa till innehållet
Johanna Sundbaum under prisceremonin.
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Johanna Sundbaum får stipendium till minne av Elisabeth Holmgren

Publicerad: 9 november 2022

Johanna Sundbaum har i sin forskning tagit fram ny kunskap om riskmarkörer för svår covid-19 hos individer med astma och KOL. För sina studier får hon 2022 års stipendium till minne av Elisabeth Holmgren.

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Syftet med stipendiet är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Stipendiet går till en person anställd inom Region Norrbotten eller Luleå tekniska universitet, som deltagit i ett forskningsprojekt eller gjort ett examensarbete på magister- eller masternivå med anknytning till Luleå tekniska universitet. Arbetet ska vara till nytta för patienten och på ett tydligt sätt ska bidra till förbättring av hälso- och sjukvårdens verksamhet.

På universitetets prisceremoni 2022 delade Johanna Törmä, enhetschef för forskning och utbildning på Region Norrbotten ut stipendiet på 35 000 kronor.

Johanna Sundbaum, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik får stipendiet med motiveringen:

”Covid-19 pandemin påverkade världen på ett sätt som vi i nutid aldrig tidigare har upplevt. Johanna Sundbaum har i sin forskning tagit fram ny kunskap om Sars-Cov-2 hos individer med astma och KOL, en särskilt sårbar patientgrupp vid denna typ av infektion. Studien har använt sig av registerdata, en värdefull resurs i svensk forskning, för att identifiera riskmarkörer för svår covid-19 i hos denna patientgrupp. Resultaten av studierna bidrar med kunskap för hur man i framtiden ska prioritera resurser inom hälso- och sjukvården, både när det gäller behandling av lungsjukdom och i vaccineringsprogram. Studierna kan även möjliggöra förbättringar av det preventiva arbetet kring utbrott av liknade virus i framtiden.

Studierna har bedrivits i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett lysande exempel på hur samarbete mellan akademi och regionens hälso- och sjukvård kan leda till förbättringar för såväl regionens medborgare som medarbetare. Forskningsresultaten har fått stor spridning genom nationella och internationella kongresser och genom artiklar som blivit citerade i högrankade tidskrifter. Studierna har därmed bidragit till att belysa forskning i Norrbotten på ett internationellt plan.”

– Jag ser det här stipendiet som ett sätt att uppmärksamma resultaten från vår forskning, att det sprids och kommer till nytta från den här patientgruppen. Sen tycker jag det är roligt att medicinsk vetenskap på LTU får en plats på forskningskartan. Det är också ett exempel på att gott samarbete har en avgörande betydelse, sa Johanna Sundbaum på prisceremonin.