Hoppa till innehållet
Jonny Johansson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jonny Johansson får universitetets pedagogiska pris 2022

Publicerad: 9 november 2022

Han har lett institutionens utvecklingsarbete, verkat för ökad jämställdhet och infört ny teknik och nya former för undervisning. Det är delar av motiveringen till varför Jonny Johansson, professor vid Institutionen för system- och rymdteknik, får Luleå tekniska universitets pedagogiska pris 2022.

Universitetets pedagogiska pris delas ut till lärare som gjort enastående insatser för utbildningar. I arbetet med kvalitetsutveckling av program och kurser vill universitetet premiera lärare som på ett föredömligt sätt främjar god utbildning, god lärandemiljö och ökad kvalitet i lärandet. I bedömningen tittar juryn också på kriterier för Nydanande utbildning.

Priset går 2022 till Jonny Johansson, professor vid Institutionen för system- och rymdteknik.

– Det känns jättebra och betyder mycket. För mig och dem som jobbat tillsammans med mig är det en bekräftelse på att vi gjort rätt saker. Det är inte bara jag som står bakom det här. Mitt jobb har varit att finnas där som en möjliggörare och ett stöd. Jag uppskattar mötet med studenter och att se glädjen när det fungerar, sa Jonny Johansson vid prisutdelningen.

Motiveringen lyder:

”Jonny har som huvudansvarig utbildningsledare lett institutionens utvecklingsarbete under tolv år och säkerställt att samtliga av institutionens utbildningsprogram bedriver en kontinuerlig utveckling och förnyelse. Han har verkat för den strategiska satsningen #include i syfte att i möjligaste mån arbeta för att öka jämställdheten inom SRT:s utbildningar.

Han har stöttat införande av ny teknik och nya former för undervisning, såsom Flipped classroom och examination på distans för att stärka lärandemiljön för distansstudenter. Han har inrättat satsningar mot institutionens undervisande personal för kompetensutveckling samt kursutveckling och vidare bidragit till att skapa en kultur där principen är att alla kurser på institutionen utvärderas.

Genom ekonomiska satsningar har tid frigjorts för lärares deltagande i aktiviteter såsom pedagogiska kurser och konferenser, egen utveckling, arbete med kursbudgetar, digital tentamen samt modernisering av stora distanskurser.

Jonny är en uppskattad lärare inom elektroniksystem som i kursvärderingar får goda vitsord av studenterna, speciellt för sin entusiasm vid föreläsningar.”