Hoppa till innehållet

Kalendarium

Vid Luleå tekniska universitets akademiska högtid installeras, promoveras och välkomnas nya professorer, doktorer, adjungerade professorer och hedersdoktorer. Här hittar du deras föreläsningar, och andra arrangemang under hösten som knyter an till den akademiska högtiden. Välkommen!

Attraktiva arbetsgivare lockar kompetenta medarbetare

Maria Ek Styvén - installation

Distribuerade system samverkar för att lösa problem

Olov Schelén - professorsinstallation 2020

INSTÄLLD: Hur långt är det från Norrbotten till rymden?

René Laufer, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson

Brokonstruktion – forskning som förbinder dåtid, nutid och framtid

Robert Hällmark - professorsinstallation 2020

Rörelse är liv – en god rörelsekontroll kan förgylla livet

Ulrik Röijezon - professorsinstallation 2020

INSTÄLLD: Världsledande röntgen påverkar framtidens träindustri

Lars Hansson

Arkitekturen i framtida tätorter efter covid-19

Agatino Rizzo - professorsinstallation 2020