Hoppa till innehållet
Prisade lärare 2015
Lena Nyström, universitetsadjunkt i pedagogik, och Håkan Jonsson,universitetslektor i kommunikations- och beräkningssystem, prisas för sina pedagogiska insatser. Foto: Andreas Harnemo Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lysande lärarinsatser prisade

Publicerad: 16 november 2015

Det var två glada lärare som prisades för sina pedagogiska insatser vid Akademisk högtid i helgen: Håkan Jonsson, universitetelektor och Lena Nyström, universitetsadjunkt.
– Jag är jätteglad över priset! Det känns fint och hedrande att bli uppmärksammad för mitt arbete på lärarutbildningen, säger Lena Nyström.

– Det är jättekul att få det här priset, stort och episkt! säger Håkan Jonsson, universitetslektor i kommunikations- och beräkningssystem som tilldelas utmärkelsen för andra gången.

De två pristagarna tilldelades utmärkelsen på grund av sina förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Lena Nyström tror att hennes ämneskunskap och stora engagemang ligger till grund för hennes pedagogiska framgångar.

– Mina förväntningar på studenterna är höga men jag tvekar heller inte att stötta och handleda när det behövs. God kvalitét i alla delar jag kan påverka, men fokus på studentens lärande, är en väldigt viktigt ledstjärna för mig. Studenterna ska alltid känna en tydlig koppling mellan det vi gör under lektionerna och det uppdrag de är på väg mot, säger Lena Nyström, universitetsadjunkt i pedagogik.

Smittande entusiasm

För Håkan Jonsson handlar lärarrollen om att lägga fokus på studenternas lärande, att se människan bakom studenten och förstå att alla är olika individer.

– Sen är det förstås kul att undervisa om sådant som ligger mig varmt om hjärtat och jag tror att min glädje smittar av sig, entusiasmerar och motiverar, säger Håkan Jonsson.

– Jag förbereder mig minutiöst både vad gäller vad jag undervisar om och hur jag undervisar om det. Jag ställer höga krav på studenterna men minst lika höga på mig själv. Jag klurar och förbättrar hela tiden, och brukar alltid fråga mig vad idealläraren skulle göra i min situation.

Skapar meningsfulla lektioner

Förmånen att få lära känna och följa studenterna i deras utveckling är enligt Lena Nyström och Håkan Jonsson en av de mest stimulerande delarna av att att jobba som lärare på universitetet.

– Det roligaste med att undervisa är kontakten med studenterna och att följa hur de gör framsteg. En stor drivkraft är att i enskilda stunder få dela studenters lycka över att plötsligt lära sig. Det är väldigt speciellt, säger Håkan Jonsson.

Lena Nyström påpekar också vikten av studenternas delaktighet.

– En utmanande del av jobbet är att undervisa så att studenterna känner delaktighet men också ges en konkret närvaro av deras blivande yrke i alla moment. Genom att varva vetenskapliga perspektiv med didaktiska tillämpningsuppgifter blir läraryrket levande för studenterna under våra lektionspass, berättar Lena Nyström.

Håkan Jonsson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Håkan Jonsson, universitetslektor i kommunikations- och beräkningssystem. Foto: Linda Alfredsson

Håkan Jonssons tips för en bra ...

... föreläsning

– Grunden är mycket noggranna förberedelser. Tänk noga igenom budskapet, alltså sakinnehållet, men även sättet budskapet bäst förmedlas på. Var personlig under föreläsningen, känn hela tiden av hur det går och visa omtanke om studenterna som sitter och lyssnar. Det är för deras inlärnings skull du föreläser, inte för någon annans. Görs det här rätt uppstår den sorts ömsesidiga respekt som allt gott samarbete vilar på. Men – handen på hjärtat – så borde vi egentligen inte föreläsa så mycket. Idag finns så många bättre studentaktiverande utbildningsalternativ.

... kursutveckling

Ha samma vetenskapliga förhållningssätt till undervisningen som forskningen. Ta del av vad modern forskning om undervisning säger och testa själv. Ett konkret råd är att titta närmare på undervisningstekniken som brukar kallas att "vända på klassrummet" (flipped classroom). Att utvärdera, anpassa och förbättra sina undervisningsmetoder, att ständigt sträva efter perfektion, tror jag är nyckeln till att skapa bra kurser. Och kom ihåg – det är aldrig är för sent att bättra sig!

Foto: Lars Andersson
Lena Nyström, universitetsadjunkt i pedagogik. Foto: Lars Andersson

Lena Nyströms tips för en bra ...

... föreläsning

– Ha alltid med någon form av interaktion som skapar aktivitet hos åhörarna. Exempelvis skapa ”bikupor” med jämna mellanrum för att utbyta tankar och låta alla komma till tals i mindre grupper.

... kursutveckling

– Ta vara på erfarenheter och synpunkter som studenterna förmedlar under kursen och genom kursutvärderingen men också från arbetslagets gemensamma kursutvärdering. Dokumentera erfarenheter och idéer inför nästa gång kursen ska ges – minnet brukar svika.

Taggar