Hoppa till innehållet

Mediepedagoger prisas för utvecklingsinsatser

Publicerad: 9 november 2022

2022 års pris för utvecklingsinsatser inom verksamhetsstödet går till mediepedagogerna på Högskolepedagogiskt centrum – Catharina Essberg, Heather Jacksic, Maria Jakobsson, Marlene Merilä och Adam Rynell Åhlen. Dessutom delas två hedersomnämnanden ut.

Många ville ta chansen att lyfta fram sina kollegor, arbetskamrater och medarbetare visade de många nomineringar som kom in till priset.

– Det visar på en kultur av öppenhet där vi gläds åt varandras framgångar. Bland de nominerade fanns goda exempel på både personligt engagemang, förmåga till samarbete, lojalitet mot universitetet och gentemot våra kärnverksamheter utbildning och forskning, säger Jennie Hägg Wilhelmsson avdelningschef för studentavdelningen och moderator för prisceremonin.
 
Priset för goda utvecklingsinsatser inom verksamhetsstödet om 50 000 kr att använda för kompetensutveckling går till mediepedagogerna på Högskolepedagogiskt centrum:

Motiveringen lyder:
”Mediapedagogerna får pris för sin roll i framtagande av MOOCar. MOOC är en förkortning av Massive Open Online Course. Mediapedagogerna har i nära samarbete med flera enheter och funktioner inom verksamhetsstödet, i synnerhet Kommunikation och Samverkan, på kort tid byggt upp välfungerande arbetsprocesser för att på ett effektivt sätt göra MOOCar av hög kvalité tillsammans med universitetets lärare.

Genom hög kompetens och professionellt stöd har mediapedagogerna skapat förutsättningarna för att Luleå tekniska universitet idag är ledande bland landets lärosäten i skapandet av MOOC-produktioner. Våra MOOCar används över hela världen och sätter universitetet på den internationella kartan.”

– Det känns fantastiskt, vi är glada, rörda och stolta över det här priset. Vi får det tack vare det fina samarbete vi har inom gruppen och det goda samarbetet med övriga på universitetet. Vi vill säga ett stort tack till de lärare som jobbar med MOOCar, sa Maria Jakobsson på prisceremonin.

Hedersomnämnanden

Det fanns också möjlighet för bedömargruppen att utdela hedersomnämnanden och 2022 delas två hedersomnämnanden ut till:

Marina Åström, serviceassistent på Wibergsgården.

Motiveringen lyder:
”Marina är ansiktet utåt vid våra externa och interna arrangemang i Wibergsgården och spelar en viktig roll när universitetet har VIP-besök eller arrangemang med gäster från hela landet. Marina har tillsammans med sina kollegor utvecklat en verksamhet med serviceanda, flexibilitet, professionalism och hög kvalité. Det gör att vi med stolthet kan visa upp Wibergsgården som representationsgård och LTU som universitet.”

– Jag brukar hålla mig i bakgrunden, det är inte varje dag jag står så här. Jag blev jätteöverraskad och glad när jag fick besked om priset, sa Marina Åström på prisceremonin.

Marie-Louise Olofsson, universitetsjurist på universitetskansliet.

Motiveringen lyder:
”Marie-Louise bidrar på ett mycket positivt sätt i utvecklingsarbetet med en infrastruktur och stöd kring forskningsetik och god forskningssed. Marie-Louise är en förebild kring kunskapsöverföring och hennes bemötande och engagemang har fört jurister och forskande personal närmare varandra. Denna typ av kunskapsöverföring är mycket viktig för att vi ska få till ett så bra verksamhetsstöd som möjligt som möter de behov som finns på Luleå tekniska universitet.”

– Det är jätteviktigt att hålla sig objektiv och saklig. Det handlar i grund och botten om demokrati, det är min grundläggande drivkraft i mitt arbete, sa Marie-Louise Olofsson på prisceremonin.