Nya doktorer - promovendi

Publicerad: 16 september 2018

Om du önskar promoveras 2018 måste du ha disputerat senast den 1 oktober och tagit ut din examen.

Ceremonins början

Ceremonin i Aula Aurora börjar kl 16.00. Kl 15.00 samlas samtliga processionsdeltagare i D-huset, 500-korridoren. Ansvarig för processionens uppställning är Nazanin Emami. Processionen leds av övermarskalken. När processionen tågar in i aulan spelas ingångsmusik, som pågår till dess att alla i processionen är på plats.

Insignier

Under promotionsakten kommer du att få ta emot insignierna doktorshatten/lagerkransen, doktorsringen (symboliskt) och diplomet. Om du deltar i promotionsceremonin får du doktorshatten som gåva. Om du är filosofie doktor och önskar promoveras med lagerkrans meddelar du det via e-post till akademiskhogtid@ltu.se.

Viktigt är att prova ut mått för doktorshatten. Senast den  8 oktober måste hattmåttet vara utprovat.
Mått kan provas ut hos:

Ort Företag Adress Telefon
Luleå Skräddar’n Tullgatan 12 0920-691 19
Göteborg Franzens Hattmakeri V. Skansgatan 1B 073-701 43 09
Malmö Westerblads hattaffär Ö. Förstadsgatan 27B 040-18 62 97
Stockholm Steens Herrmode Odengatan 106 08-34 93 00
Umeå Högtidskläder Karlsson eftr V. Norrlandsgatan 22A 090-77 02 17
Uppsala Rolands Herrmode Dragarbrunnsgatan 32 018-12 92 00

 

Om du provar ut hattmåttet på annan ort än i Luleå måste vi be dig skicka hattmåttet direkt till hattmakaren - Marie Fredsberg-Lindström, Ekuddevägen 11, 617 32 Skärblacka, eller e-post my@hattsmedjan.se och ange Promotion i Luleå samt ditt namn. Du betalar själv för utprovning av hattmåttet. Kontakta hattmakaren så snart som möjligt, dock senast den  8 oktober. Om du inte har möjlighet att prova ut hattmått meddela detta till akademiskhogtid@ltu.se.

Önskar du beställa doktorsring gör du det genom Teknologkåren, telefon 0920-49 25 80. Om du önskar få ringen till högtiden beställer du den före den 17 september. Notera att ringpåsättningen under ceremonin endast är symbolisk. Det går bra att beställa ring vid ett annat tillfälle.

Gäster

Du har möjlighet att bjuda med dig tre gäster till såväl ceremonin som banketten. Biljetter till ceremonin för dina gäster skickas via e-post. Små barn har inte någon behållning av ceremonin eftersom de måste sitta stilla i ca två timmar. Barn som rör sig eller pratar kan vara störande.

Fakultetsnämnden bjuder dig, promovend, på banketten. Kuvertavgiften för banketten är 850 kronor per person.

Inbjudna gäster ska ha intagit sina platser senast kl 15.45 i Aula Aurora. Efter ceremonin beger sig de gäster, som ska vara med på banketten, till STUK i C-huset. De som inte önskar ta en kort promenad kommer att kunna åka buss till STUK från ingång D2. Din huvudhandledare kommer att få en egen inbjudan till högtiden.

Klädsel

Klädsel vid ceremonin och banketten är högtidsdräkt. Det innebär frack med vit väst och vit fluga, lång klänning eller tvådelat plagg med lång kjol. För gäster gäller högtidsdräkt eller mörk kostym, lång klänning eller tvådelat plagg med lång kjol.

Fotografering

LTU anlitar en fotograf som tar bilder under ceremonin.Efter ceremonin sker fotografering gruppvis enligt schema som kommer att läggas ut på Akademisk högtid. Foton kan beställas ca två veckor efter ceremonin.

Generalrepetion

För att allt ska fungera väl är det nödvändigt med en generalrepetition. Den sker fredagen den 9 november kl 15.00 till ca 16.30 i Aula Aurora. Ingen särskild klädsel gäller vid repetitionen. Tag med hattasken efter generalrepetitionen.

Banketten

Banketten hålls på STUK, C-huset. Kuvertavgiften, 850 kronor per gäst betalas med kreditkort/betalkort via anmälningsformuläret. Till banketten behövs inga biljetter.

I kuvertavgiften ingår trerätters middag med dryck och kaffe. Efter middagen bjuds det upp till dans. Vid middagen kommer dina gäster att sitta vid "ditt bord".

Vid ca kl 18.45 börjar tillställningen i STUK. I programmet, som kommer att finnas utlagt, hittar du bordsplaceringen. Toastmaster är övermarskalken, som öppnar tillställningen.

Återbud

Återbud meddelas snarast till akademiskhogtid@ltu.se. Gäller återbudet en gäst till banketten återbetalas inte bankettavgiften vid återbud senare än en vecka innan högtiden. Observera att utebliven betalning inte gäller som återbud.

Sista anmälningsdag var den 9 oktober.

Kontakta Akademiskhogtid@ltu.se vid frågor