Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Andreas Duit, professor i statsvetenskap. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Andreas Duit, professor i statsvetenskap

Publicerad: 6 november 2017

Andreas Duits forskningsområde handlar framför allt om jämförande miljöpolitik, men också om hur deltagande i hanteringen av naturresurser fungerar.

Andreas läste sin grundutbildning i statsvetenskap i Uppsala och fortsatte sedan med forskarutbildning inom statsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Det var ett intresse för politik och samhälle som gjorde att jag valde statsvetenskapen. Sedan tycker jag att det är intressant med miljöfrågor. Kombinationen med statsvetenskap gör att du får en förståelse för samhället i stort.

Hantering av miljöproblem

Andreas forskning är i dag inriktad på styrning och komplexitet, institutionsteori och statens roll när det gäller att hantera miljöproblem. De senaste decennierna har det bland annat skett en stor upprensning kring utsläpp till luft och vatten, men det återstår mycket att göra på miljöområdet, konstaterar Andreas. Miljöproblem som förlust av biologisk mångfald, giftspridning och klimatförändringar innebär stora utmaningar för politiska system världen över.

– Ett av de projekt jag har arbetat med nu är att samla ihop en stor databas med miljöpolicys från 37 olika länder. Urvalskriteriet för länderna är att de är industrialiserade, i olika stadier av utveckling – allt från rika till mindre rika länder. Databasen skapar ett bra underlag för att vi ska kunna förstå statens roll i miljöproblematiken. Resultaten från forskningen kan även ge möjligheten att formulera bättre policys.

"En av de bästa universitetsmiljöerna"

Andreas är ämnesföreträdare i det statsvetenskapliga forskningsämnet vid Luleå tekniska universitet.

– Det som lockade mig hit är att det är en av de bästa universitetsmiljöerna för miljöforskning i Sverige. Jag ser stora möjligheter att skapa en bra forskning här. Universitetets tvärvetenskapliga profil skapar dessutom möjligheter till samarbeten mellan olika ämnen.

Andreas pendlar från Stockholm till arbetet i Luleå, något som han ser fördelar med.

– Jag gillar att bo i Stockholm. Samtidigt älskar jag att vandra i fjällen. Den här tjänsten ger mig både möjligheten att få arbeta i en stimulerande forskningsmiljö och att få uppleva den svenska fjällvärlden.