Hoppa till innehållet
Åsa Ericson, Luleå tekniska universitet

Åsa Ericson, professor i informationssystem

Publicerad: 6 november 2017

Åsa Ericson forskar inom informationssystem med inriktning på produkttjänsteinnovation. Redan som liten hade Åsa bestämt att hon skulle bli professor men vägen till den akademiska världen var inte spikrak. Först efter att ha jobbat i nästan 20 år började hon studera.

Åsa arbetade tidigare på SJ Gods, nuvarande Green Cargo, där hon såg problem i stödsystemen som hon tyckte borde gå att åtgärda.

–Vi använde väldigt många applikationer för att skapa avtal och för att kolla att godstågen gick rätt. Systemen var dåligt utvecklade, så anledningen till att jag började studera kom nog ur irritation över att systemen borde gå att göra bättre.

Åsa sökte till Luleå tekniska universitet, där hon började läsa informatik. Efter examen inledde hon forskarstudier i datorstödd maskinkonstruktion. I dag är Åsas forskning inriktad på innovation och utveckling av nya tjänster.

– En traditionell bild av en innovation är att slutmålet är ett patent. Det vi forskar om är produkttjänsteinnovation, vilket innebär att företaget erbjuder en funktion i stället för en produkt. Det innebär att företaget tjänar pengar på nyttan snarare än själva produkten.

Skapa ett mervärde

Genom att skapa ett mervärde kring produkten kan företag stå starkare mot konkurrens från till exempel låglöneländer, där produkten kan tillverkas billigare.

– Vi lyfter fram kunskap, innovationsförmåga och kreativitet som konkurrensfördelar. Vi ser företag som säljer produkter och som har en fantastisk beräkningsmodell bakom, och det är modellen som de verkligen skulle kunna tjäna pengar på.

Åsa anser att det är viktigt att tidigt i processen få in användar- och kundperspektivet hos designers och utvecklare.


– I stället för att göra en betaversion av en produkt ser vi lika gärna att man tar in kunden redan i designprocessen. Annars är risken att utvecklingen går så långt och man är fokuserad på att utveckla och tillverka en produkt att man glömmer bort slutanvändaren. I stället för att produkten anpassas för målgruppen, får målgruppen anpassa sig efter produkten.

Ställer krav på ledarskapet

Att innovationsprocessen får ett annat fokus ställer höga krav på ledarskap och pedagogik.

– Det handlar om att se vilka förutfattade meningar vi har och om att ”lära av” och ”lära om”. Kreativitet innebär till exempel inte att vi alltid ska tänka utanför boxen. Det handlar ibland om att ifrågasätta vilken box vi tänker i. Och ibland handlar det om att göra den lilla box vi tänker i lite större.

Hur var det då med att Åsa redan som barn hade bestämt sig för att bli professor?

– Min äldsta bror hittade en teckning som jag hade gjort när jag var liten. På den hade jag skrivit att jag skulle bli professor. Och det är jag nu. Även om jag aldrig har strävat efter just titeln. Professor blir du när du gillar att göra något och verkligen sätter sig in i ett ämne.

Kontakt

Åsa Ericson

Åsa Ericson, Professor

Telefon: 0920-492061
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik