Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Erik Furusjö, adjungerad professor i energiteknik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Erik Furusjö, adj professor i energiteknik

Publicerad: 6 november 2017

Erik Furusjö är kemisten som bytte bana mitt i karriären och återvände till akademin. I dag jobbar han för att göra transportsektorn mer miljövänlig.

Erik Furusjös forskning handlar om hur vi på ett hållbart sätt kan framställa biodrivmedel för att göra den svenska transportsektorn mer miljövänlig.

– Om vi vill jobba för att minska Sveriges klimatpåverkan finns det egentligen två områden där vi kan göra en insats: den tunga industrin och transportsektorn. Jag valde den senare.

I dag bedriver han sin forskning på Svenska Miljöinstitutet, men han inledde sin akademiska bana med att läsa teknisk kemi på KTH. Han skrev sin doktorsavhandling i dataanalys och databehandling inom analytisk kemi på samma universitet och började sedan arbeta i näringslivet.

Bytte bana

Mitt i karriären valde Erik att byta bana och börja forska om biodrivmedel.

– I dag handlar min forskning inte alls om samma sak som jag när skrev min avhandling. Jag har alltid haft ett stort miljöintresse och när möjligheten att forska om biodrivmedel dök upp efter några år i näringslivet kändes det helt rätt att följa det spåret. Att det blev just biodrivmedel var kanske mer av en slump. Men jag är väldigt nöjd med beslutet.

Han återvände till den akademiska världen i samband med att Luleå tekniska universitet tog över pilotanläggningen där han arbetade med framställning av biodrivmedel ur restprodukterna från pappersindustrin.

Erik blev projektledare med fokus på hur råvarubasen för framställningen av biodrivmedel kan breddas. Det handlade om att titta på hur den befintliga tekniken kan tillämpas på andra typer av restprodukter från skogsindustrin.

– Det kändes naturligt för mig som forskare att fortsätta jobba med framställningen av biobränsle och vi var flera som valde att följa med till Luleå tekniska universitet. Det var en väldigt bra lösning.

Ur olika perspektiv

Den forskning han i dag bedriver ser på framställningen av biodrivmedel ur både ett tekniskt och ett systemmässigt perspektiv. Den tekniska sidan handlar om hur själva framställningen ska bli mer effektiv och att bränslet som framställs ska ha hög miljöprestanda. Samtidigt undersöker han förutsättningarna för drivmedelsproduktionen i Sverige; hur mycket det finns av olika råvaror, vilka som är bäst lämpade för att kunna konkurrera med andra drivmedel och vilka som är mest hållbara.

– Jag försöker kombinera alla perspektiv för att på ett tidigt stadium se om det är möjligt att anpassa framställningen i större skala. Jag jobbar tillämpat, så jag hoppas på att vi ska kunna ta fram processer som ska kunna försörja den svenska fordonsflottan med gröna alternativ.