Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap

Publicerad: 7 november 2017

Maria Pettersson forskar inom området miljö- och naturresursrätt som handlar om de formella regler och normer som styr hur samhället förhåller sig till miljön. Målet med Marias forskning är att den ska leda till en mer balanserad användning av naturresurser.

Maria började sin bana som nationalekonom med inriktning mot miljö- och naturresurser.

– Jag fick tips om att läsa en kurs i miljörätt och det ledde till en examen i juridik. När jag fick möjligheten att doktorera i ämnet var jag inte sen att tacka ja.

Maria disputerade vid Luleå tekniska universitet och är den första professorn i rättsvetenskap som studerat vid universitetet. Några av de frågeställningar hon har arbetat med handlar om vilka regler som bör finnas i samhället och hur ska de tolkas. Lagstiftningen kan ibland ha svårt att hinna 
med i utvecklingen, men där finns det andra funktioner som träder in.

– Självklart måste lagarna utvecklas för
 att vara i linje med vad de ska reglera. Men i Sverige har vi även något som kallas för bärande rättsprinciper. Det innebär att vi inte måste reglera allt i minsta detalj. I stället finns det ofta en grund i form av rättsprinciper att falla tillbaka på när det uppstår tveksamheter.

Bidra till hållbar samhällsutveckling

Det finns ett flertal miljörättsliga lagar, och även något som kallas försiktighetsprincipen.

– Försiktighetsprincipen säger att vi ska vidta försiktighetsåtgärder redan när det finns risk för att en skada kan inträffa. Målet med min forskning är att den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, med en mer balanserad användning av naturresurser.

Trots att det finns både lagar och principer som reglerar miljörätten, finns det utrymme för tolkningar.


– Juridiken är intuitiv, de allra flesta bryter inte mot lagen även om de inte känner till det exakta innehållet i alla lagar. Samtidigt finns det oroande tendenser med till exempel ”fake news” som i förlängningen riskerar att undergräva rättssystemet.

Maria handleder även doktorander och undervisar både på grundläggande och på avancerad nivå.

Omsätta sin forskning i undervisning

– Pedagogik är en utmaning, att faktiskt kunna omsätta sin forskning i undervisning som blir begriplig. Och det är det som är roligt. Att få se unga människors väg till förståelse.

På fritiden är Maria även ordförande
och instruktör i fullkontaktskarateklubben Ashihara Karate, en sport som skiljer sig från hennes arbete på universitetet.

– Fullkontaktskarate är helt klart den roligaste kampsporten. Även om det gör ont. Men jag kan ju inte använda mina kunskaper i karate i min undervisning i alla fall. Det är förbjudet att slå in kunskap i studenterna. 

Kontakt

Maria Pettersson

Maria Pettersson, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492195
Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle