Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Timo Tossavainen, professor i matematik och lärande. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Timo Tossavainen, professor i matematik och lärande

Publicerad: 8 november 2017

I augusti 2017 flyttade Timo Tossavainen tillsammans med familjen från Nyslott i finska Karelen till Luleå. Det som lockade var en gränsöverskridande forskningsmiljö och utmaningen att skapa en god pedagogisk miljö för blivande matematiklärare.

Redan för tre år sedan var Timo kandidat till en tjänst som professor vid Luleå tekniska universitet. Då var han tvungen att tacka nej på grund av att han samtidigt blev beviljad medel för ett större forskningsprojekt i Finland.

– I Finland finns få professurer i matematisk didaktik så vi som vill forska inom ämnet får röra oss över hela Norden. Jag är glad över att jag fick en ny chans.

Det som lockade Timo till Luleå var att professuren är i både matematik och didaktik, läran om undervisning.

– Jag är disputerad i matematik. Men genom att jag undervisar blivande lärare i matematik har jag också blivit mer och mer intresserad av lärande ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Och det här är viktigt, jag vet vad forskning är i både matematik och lärande. Nu har jag bara varit här i två månader men jag ser redan möjligheter att bygga broar mellan de båda ämnena.

Förmågan att tänka matematik

För blivande matematiklärare är det viktigt att kunna lära ut ett ”matematiskt språk” till sina elever, det vill säga förmågan att tänka matematik, menar Timo.

– Matematik är ett språk, eller kanske snarare ett språk av tänkande. Jag tycker att det är mer intressant att koncentrera sig på att försöka lösa ett mindre antal matematiska problem på olika sätt än att lösa en massa räkneuppgifter. Med ett gemensamt språk blir det roligare för både eleven och för den som lär ut.

Timo är även ämnesföreträdare för matematik och lärande och har i uppgift att skapa en forskargrupp inom matematisk didaktik.

– Just nu pågår det ett generationsskifte inom ämnet, det är många nya som kommer in i ämnet och forskningen och det skapar många nya spännande möjligheter. Sedan 
är ett tekniskt universitet en bra grund för forskning. Det finns möjlighet att involvera forskare från flera olika områden, till exempel från matematiska institutionen.

Spännande utmaning

Den snabba utvecklingen av nya läromedel och pedagogik i digitala inlärningsmiljöer är en spännande utmaning, anser Timo.

– I matematik är det svårt att utnyttja den potential som datorer har i undervisningen, i och med att det är svårt att skriva matematik på datorer. Men det finns olika möjligheter till interaktivt lärande som är spännande.

Förutom arbetsuppgifterna ser Timo även andra fördelar med flytten till Luleå.

– Hela familjen har tagits oerhört väl emot i Luleå och det spelar naturligtvis stor roll för att jag ska trivas. Det blir riktig vinter i Luleå och det finns möjligheter till ett fantastiskt friluftsliv. För mina barn, som håller på med bland annat längdskidåkning, är det perfekt. 

Kontakt

Timo Tossavainen

Tossavainen, Timo - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493698