Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Marcus Liwicki är professor i maskininlärning och vicerektor för tillämpad AI vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Marcus Liwicki, professor i maskininlärning

Publicerad: 31 januari 2019

Marcus Liwicki forskar om maskininlärning – själva kärnan inom artificiell intelligens. Han fokuserar både på hur intelligenta system kan lösa mänskliga uppgifter, och de etiska dilemman som uppstår.

Marcus Liwicki lade fram sin doktorsavhandling sex år efter att han slutade gymnasiet. Vid 29 års ålder blev han sedan den yngsta professorn i datorvetenskap i Tyskland. Idag handlar hans forskning till stor del om mönsterigenkänning, på både stor och liten skala. Det kan handla om inläsning av satellitbilder för att hitta geografiska platser på andra planeter eller om att lära datorerna läsa handstil och analysera texten.

– Vi försöker lära maskinerna att förstå världen på samma sätt som en människa gör. Om det finns en uppgift som kräver mycket upprepning kan det ibland ta en människa tusentals timmar för att utföra uppgiften. Här kan vi istället lära datorer att göra uppgifterna åt oss på betydligt kortare tid.

Matte blev datavetenskap

När Marcus Liwicki började på universitetet var han först övertygad om att han skulle läsa matematik. Han tävlade i matematik som ung och kom som bäst trea i matematikolympiaden i Berlin. Men efter att ha blivit introducerad för datavetenskapen på universitetet valde han att byta bana.

– Jag gillar idén om att kunna se resultatet av forskningen och kunna testa mina idéer i
praktiken. Samtidigt är jag väldigt intresserad av den teoretiska delen av de etiska problemen som vi står inför. Det är någonting som jag pratar mycket om när jag föreläser. På universitetet arbetar han ofta tillsammans med studenter i workshops för att utveckla ny teknologi eller ta fram nya idéer. Enligt honom är det en viktigt del i att hela tiden utveckla forskningsområdet.

– När du har jobbat med ett ämne länge så är det väldigt viktigt att få nya frågor och infallsvinklar och då är det fantastiskt att arbeta med studenter. De kommer hela tiden med idéer vi kan arbeta vidare med.

Vikten av språk

Han är också intresserad av språk. Under ett sex månader långt forskningsprojekt i Japan lärde han sig prata japanska. Som professor på Luleå tekniska universitet planerar han nu att lära sig svenska.

– För mig är det viktigt att lära sig språket om man ska vara i ett land under en längre tid. Det är en så pass viktig del av kulturen som finns i språket och jag planerar att stanna i Sverige resten av mitt liv.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.