Hoppa till innehållet
Dag Avango
Dag Avango, professor i historia Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dag Avango, professor i historia

Publicerad: 29 oktober 2019

Dag Avango hade redan i tonåren ett starkt intresse av att förstå världen och inom historian och arkeologin fick han de bästa svaren. Genom att förstå dåtiden vill han bidra till att framtidens behov av naturresurser hanteras på ett mer hållbart och demokratiskt sätt.

Tillgången till naturresurser har alltid varit en brännande fråga. I dag krävs stora omställningar för att hantera miljöutmaningar, samtidigt som efterfrågan på olika metaller och mineral ökar. Med det följer markanvändningskonflikter som leder till en osäkerhet för både lokalsamhällen och gruvindustrin. Dag Avango har studerat hur mineralutvinning påverkat människor och miljö, och hur omställningen sett ut när verksamheten upphört. Forskning har visat att både lokalsamhället och industrins aktörer gynnas av att tillståndsgivningsprocesserna för gruvindustrin demokratiseras så att fler röster får höras. Att bidra till samhällsutvecklingen genom att sätta lärdomar från förr i en samtida kontext är viktigt för honom.

Dag Avango, född i Stockholm 1965, disputerade vid Kungliga tekniska högskolan 2005 med en avhandling om utvecklingen av gruvindustrin på Svalbard. Han har lett två Antarktisexpeditioner och 14 forskningsexpeditioner till Arktis. Samhällsfrågor som har att göra med naturresurser och behovet av omställning menar han ställs på sin spets i norra Sverige, där klimatförändringarna blir särskilt påtagliga. Därför vill han fortsätta att arbeta med ett särskilt fokus på Arktis för att dra lärdomar som kommer till nytta i regionen.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.