Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Kentaro Umeki, professor i energiteknik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kentaro Umeki, professor i energiteknik

Publicerad: 28 oktober 2019

Kentaro Umeki drivs av nyfikenhet och ett stort intresse för teknik och miljö. Han vill öka kunskapen om hur biomassa kan användas som energikälla för att minska utsläppen av växthusgaser.

Användningen av fossila bränslen är den största orsaken till klimatförändringarna. Med hjälp av restprodukter från skogsbruket och förgasning vill Kentaro Umeki därför utveckla produktionen av biodrivmedel. Teknologin finns redan, men kräver komplicerade finjusteringar för att kunna ersätta fossila bränslen. Det handlar bland annat om att minska sotbildningen i förbränning- och förgasningsprocesser av biomassa.

Kentaro Umeki föddes 1982 i Miyazaki i Japan. Hans intresse för miljöfrågor väcktes i grundskolan då Kyotoprotokollet, den internationella överenskommelsen för att minska utsläppen av växthusgaser, skrevs under. Insikten att utmaningarna är svåra att lösa och kräver ny teknik gjorde honom angelägen att bidra. Han disputerade 2010 vid Tokyo Institute of Technology i miljövetenskap och teknik och har därefter gästforskat i Sydkorea och Australien. Han gjorde sin postdok på KTH i Sverige innan han 2011 anställdes vid Luleå tekniska universitet, där han i dag även undersöker hur biokol ska kunna ersätta fossilt kol vid stålproduktion.

Kentaro Umeki har fått utmärkelser för sin nytänkande forskning och sin förmåga att handleda doktorander.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Kentaro Umeki

Umeki, Kentaro - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492484