Hoppa till innehållet
Åsa Gardelli
Åsa Gardelli, professor i pedagogik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Åsa Gardelli, professor i pedagogik

Publicerad: 11 november 2021

Åsa Gardelli har under sin 25 år långa forskarkarriär fokuserat på forskning relaterad till barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning och i utsatta situationer. Hon är i grunden utbildad lärare och kände tidigt att hon ville bidra till att förbättra livsvillkoren för människor med olika funktionsnedsättningar och för barn och unga i behov av stöd.

Åsa Gardellis forskning är inom det specialpedagogiska forskningsfältet och berör bland annat situationer för personer med olika funktionsnedsättningar och hur deras livskvalitet kan förbättras. Ett område berör personer med förvärvade hjärnskador, skador som inte är medfödda utan uppstår traumatiskt vid till exempel en olycka. Under de senaste åren har hon bedrivit studier gällande ”Filosofiska samtal med personer med förvärvade hjärnskador”, för att fördjupa kunskaperna inom kommunikation för dessa personer. Det har visat sig vara en unik satsning och ett tidigare outforskat område.

En motivation för Åsa är att arbeta för det goda och för ökad demokrati och jämlikhet. Hon vill ge röst åt människor som är marginaliserade och bidra till att undanröja hinder för delaktighet i samhället. Fick hon drömma fritt skulle hon se att alla barn levde ett sådant liv att de i praktiken inte var i utsatta situationer och inte var i behov av specialpedagogiska insatser.

Åsa Gardelli, född 1954 i Luleå, disputerade 2004 vid Luleå tekniska universitet med en avhandling om hur personer med olika funktionsnedsättningar kan använda informations- och kommunikationsteknik för att påverka sin livssituation. Åsa deltar bland annat i ett samarbete mellan andra forskare inom pedagogik/specialpedagogik och med forskare inom dataspelsteknik för att utveckla digitala lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet i samhället. På fritiden är hon gärna ute i naturen, på vintern i slalombacken och på sommaren i segelbåten.