Hoppa till innehållet
Esa Vuorinen
Esa Vuorinen, professor i materialteknik. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Esa Vuorinen, professor i materialteknik

Publicerad: 1 november 2021

Esa Vuorinen forskar om hur mikrostrukturen i stål kan modifieras för att skapa egenskaper som är fördelaktiga för olika tillämpningar. Den moderna stålproduktionen kom igång under 1800-talet men fortfarande sker en enorm utveckling. Framförallt under de senaste 20 åren har det blivit möjligt att förklara stålets egenskaper på ett mer exakt sätt än tidigare, menar han. En viktig drivkraft i hans arbete är att minska miljöpåverkan från de produkter som framställs.

Hans forskning har bland annat lett till framtagningen av nytt material för vägräcken som har visat sig minska materialåtgången med 25 procent, och samtidigt öka krocksäkerheten. Det höghållfasta stålet är tre gånger starkare än det stål som används i dag. För värmehandlingarna som han arbetar med, skulle han vilja skapa åskådliga kartor som kan användas för att ta fram stål med önskade kombinationer av egenskaper för olika produkter.

Inom hans ämne används praktikfall i undervisningen på ett aktivt sätt. Det innebär bland annat att studenterna lär sig att använda den avancerade labbutrustning som finns på universitetet. Esa Vuorinen är extra stolt över den undervisning han bedrivit där studenterna också varit en viktig del i hans forskning. Tillsammans har de bland annat utvecklat en förbättrad svetsmetodik för höghållfasta stål, något som exempelvis innebär att krocksäkerheten i bilar ökar.

Esa Vuorinen, född 1956 i Jakobstad, Finland disputerade 2012 vid Luleå tekniska universitet med en avhandling som handlade om värmebehandlingsmetoder för att skapa finkorniga stål. Ihärdighet och tålamod är egenskaper som har följt honom på olika sätt genom hela livet – dels inom idrotten under ungdomsåren, dels inom forskningen där det centrala har varit att bli mer precis i sina frågeställningar. Fritiden ägnar han bland annat åt sitt ordförandeskap i Avans sportklubb. 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Esa Vuorinen

Esa Vuorinen, Professor

Telefon: 0920-493449
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik