Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet

Vid Luleå tekniska universitet äger årligen promotions- och installationshögtid rum under november i Aula Aurora.

Förutom att nya doktorer promoveras så promoveras även universitetets hedersdoktorer denna dag. Nya professorer installeras och nya adjungerade professorer får motta diplom. Akademiska priser och stipendier delas ut. Ceremonin följs av en bankett i STUK.

Årets akademiska högtid hålls lördagen den 8 november. Hedersdoktorerna håller även en föreläsning fredagen före högtidsdagen.