AKH2013

Akademisk högtid 2013

Inför en till brädden fylld Aula Aurora gick den akademiska processionen in till tonerna av Emil Rådbergs Akademiska högtidsouvertyr framförd av Musikhögskolans kammarkör.

– Luleå tekniska universitet har aldrig gått så bra som nu. Jag vet att jag har sagt det förut, men det har varit lika sant då som det är nu. Framgång föder framgång, men också utmaningar, inledde Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.
 

Under doktorspromotionen ges promovendi de yttre tecknen på doktorsvärdighet, doktorshatten eller lagerkransen, ringen och diplomet. Vid årets högtid promoverades 48 nya doktorer och 32 var frånvarande, absent.

Fakulteterna promoverar tre hedersdoktorer som på olika sätt bidragit till universitetet och regionens utveckling och framgång. I år promoverade tekniska fakulteten Ulf Marklund, filosofiska fakulteten Stina Honkamaa Bergfors och gemensamt promoverade fakulteterna Karl Petersen.

 

Ytterigare installerades även tolv nya professorer till sina ämbeten, därutöver hälsades tre nya adjungerade professorer välkomna.

– Universitetets fortsatta framgång beror i hög grad på insatser från dessa, de mest vetenskapligt meriterade medarbetarna. De förväntas genom sina pedagogiska och vetenskapliga insatser fortsätta utveckla ett universitet med foskning och utbildning i världsklass, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.