Hedersdoktor och världsoperasångaren Peter Mattei får ta emot sin doktorshatt av Catrine Norberg dekan på den filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet.

Årets akademiska fest vid universitetet

Många var de doktorer som fick ta emot hattar och ringar under årets akademiska högtid vid Luleå tekniska universitet. Och vid installation av professorer kunde en ny tendens skönjas. I sitt högtidstal lyfte rektor Johan Sterte särskilt fram att andelen kvinnliga professorer ökat jämfört med tidigare.

Russel Lansbury, Peter Mattei, Alan Begg och Per-Erik Lindvall
De fyra hedersdoktorerna Russell Lansbury, Peter Mattei, Alan Begg och Per-Erik Lindvall var de som först promoverades vid Akademisk högtid

När det är akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet så är det finkläder som gäller, med högtidsklädda gäster i frack och långklänning. Många är inbjudna för att få bekräftelse på väl genomfört arbete i forskning och utbildning på universitetet. Ceremonin är väl regisserad där man får föra sig enligt särskilda regler där t ex hedersdoktorer få gå fram, ta emot en ring och diplom, ta i hand, få hatt på huvud och buga sig för auditoriet. Så pågår det med olika kategorier akademiker, inte minst nya doktorer och professorer och först ut var de fyra hedersdoktorerna.

Fler kvinnor blir professor

Professorerna Kristina Söderholm och Åsa Wallström
Kristina Söderholm och Åsa Wallström är två av de sju kvinnor som installerades som professorer under högtiden.

Det som också hör till traditionen vid en akademisk högtid är när universitetets rektor Johan Sterte håller sitt högtidstal, i år med ett särskilt fokus på andelen nya kvinnliga professorer.

- Särskilt roligt tycker jag är att är att sju av de nya professorerna är kvinnor, sade han.

Erik Elfgren och Ulrika Bergmark
Universitetslektor Erik Elfgren och docent Ulrika Bergmark fick ta emot förnämligt pris

Flera viktiga utmärkelser delades även ut under akademisk högtid. För att nämna några så fick universitetslektor Erik Elfgren och docent Ulrika Bergmark ta emot universitetets pris för förnämlig insats till gagn för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Professor Uday Kumar får Nordeas pris
Professor Uday Kumar fick ta emot Nordeas vetenskapliga pris.

Ett annat prestigefullt pris som delades ut till en viktig person på universitetet var Nordeas vetenskapliga pris och som i år gick till professor Uday Kumar och delades ut av Nordeas kontorschef David Jones. Professor Kumar fick ta emot priset bland annat för att han byggt upp forskargruppen drift och underhållsteknik vid universitetet och vars forskning lett till stora energibesparingar i samhället.

Rektor Johan Sterte
Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet håller traditionsenligt tal

I sitt "ganska" långa tal lyfte universitetets rektor Johan Sterte återigen upp att det går väldigt bra för Luleå tekniska universitet. Kanske tjatigt att lyfta fram det igen funderade han, men motiverade väl med de många satsningar som görs, inte minst av kvalitetshöjande karaktär.

- Vi satsar på forskningen och universitetet har nästan fördubblat antalet vetenskapliga publiceringar vilket har stor betydelse när vi söker forskningsanslag. Vi satsar på pedagogik och genomför vår pedagogiska idé för att ge studenterna en riktigt bra utbildning. Vi har de senaste två åren blivit drygt 200 fler anställda och vi behöver mer plats och som en början satsar vi 360 miljoner kronor på detta, sade han bland annat.

Han lyfte även fram Vetenskapens hus som hittills haft ett 40 tal framgångsrika arrangemang och att universitetet är tredje bäst i Europa på samverkan med näringslivet. Och framåt är det två viktiga avgöranden som får stor betydelse för Luleå tekniska universitet påpekade han. Det ena är den så kallade ”gruvkicken” där universitetet har chans att få leda EU:s forskningssatsning på råvaror och där beslut snart kommer. Det andra att universitetet varit med att ta fram en strategi för etablering av fler datacenter och resultatet av det. Men inget rektorstal är sig likt om det inte levereras ord på vägen till alla ”nyckläckta” doktorer och här har rektor sin egen favorit, Robert Zimmerman alias Bob Dylan, som han gärna citerar genom en egen sånginsats och den här gången blev det ”Forever Young.

Professor Erik Westberg
Erik Westberg, professor i kördirigering vid universitetet

Men det är inte bara strikt ceremoniel under den akademiska högtiden, det bjöds även på musik av Musikhögskolans kammarkör under ledning av Erik Westberg, professor i kördirigering, samt en flöjtkvartett från samma utbildning.

Musikhögskolans kammarkör
Musikhögskolans kammarkör framförde flera vackra sånger under högtiden.

Förutom kompositionen Vuojnha Biegga av Jan Sandström professor i komposition vid Luleå tekniska universitet, så bjöd den blandade kammarkören på fler musikstycken. Ack, ack om det vore dag av Per Ekedahl är ett sådant exempel liksom förre musikhögskolestudenten Emil Råbergs Akademiska högtidsuvertyr. Fyra kvinnliga musikhögskolestudenter bjöd också på flöjtmusik av Paule Maurice.

En akademisk högtid föregås givetvis av visst mingel och även en högtidlig procession som leds av övermarskalken Malin Kuusinen som för övrigt var en viktig person under hela ceremonin. Allt detta kan beskådas i ett myller av bilder här nedan.

Akademisk högtid 2014