Hoppa till innehållet

Digitala lösningar för kvarboende och hälsa hos äldre personer

Publicerad: 29 januari 2019

Syftet med projektet är att främja äldre personers möjligheter till kvarboende genom att utveckla användarvänliga digitala lösningar som främjar hälsa och välbefinnande.

Målet med projektet är att främja äldre personers aktivitetsförmåga och oberoende samt förebygga ensamhet och isolering. Vidare att stödja anhörigvårdare samt stärka vardagsgemenskap och trygghet hos äldre par i behov av social service. Målet är även att identifiera behov av och ta fram nya arbetsmetoder för rehabilitering och social service där digitala lösningar integreras.

Exempel på forskningsfrågor

  • Förändras förutsättningarna avseende äldre personers hälsa och välbefinnande genom digitala möten och rehabiliteringsinsatser; vid förebyggande av ensamhet och social isolering, genom att stödja anhörigvårdare samt genom att stärka vardagsgemenskap och trygghet?
  • Kan digitala lösningar förebygga risk och skador i hem- och boendemiljö? 
  • Ger digitala lösningar hälsoekonomiska effekter?

Projektet genomförs i nära samarbete med Luleå Kommun, centrumbildningen Innovation och E-hälsa (EIC), Samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet (Samuel), pensionärsorganisationer och företag. Projektet kommer att involvera Human Health and Activity Lab (H2AL) vid LTU där forskarnätverk kommer att etableras via nationell och internationell samverkan.

Projektledare är Anneli Nyman, lektor i arbetsterapi, Institutionen för hälsovetenskap, LTU.

Medarbetare i projektet från LTU:
Margareta Lilja professor i arbetsterapi, Gunilla Isaksson professor i arbetsterapi, Jenni Riekkola doktorand i arbetsterapi, Kåre Synnes professor i distribuerade datorsystem, Kristina Ek biträdande professor i nationalekonomi, Per-Olof Egnell verksamhetsledare för EIC.

Externa medarbetare:
Ellinor Larsson verksamhetsutvecklare Luleå Kommun, Magnus Zingmark forskningsansvarig Aktivt och hälsosamt åldrande Östersunds Kommun, Chris Nugent professor of distributed computer systems Ulster University Northern Ireland.

Kontakt

Anneli Nyman

Anneli Nyman, Biträdande professor, Utbildningsledare master i Arbetsterapi

Telefon: 0920-493888
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik