Hoppa till innehållet
Hälsa
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hälsa

Publicerad: 5 april 2018

Åren 2018–2019 genomfördes en strategisk satsning för att stärka forskningen inom området Hälsa vid Luleå tekniska universitet. Målet var att öka klustring, positionering, synlighet och externfinansiering. Satsningen fortsätter även 2020, via finansiering från institutionen för hälsovetenskap.

Uppdraget är även fortsättningsvis att identifiera profilområden och utveckla en strategi för universitetets profilering på området, inklusive externfinansiering. Tre prioriterade områden har identifierats och vidareutvecklats, de utgår från samhällsbehov och pågående forskning vid Luleå tekniska universitet.

  • Hur främjas ett hållbart arbetsliv?
  • Hur stödjs hälsofrämjande levnadsvanor och samhällsmiljöer?
  • Hur främjas ett aktivt och hälsosamt åldrande?

Meriterande kontexter för alla områden är digitalisering och annan teknologi, arktiska perspektiv, jämställdhet, samhällsbyggnad, labb-forskning samt samverkan mellan ämnen och organisationer.

En forskningsmiljö för doktorander har byggts upp, Akademin för framtidens hälsa. I den erbjuds forskarutbildningskurser och seminarier inom hälsa-området.

Forskare vid Luleå tekniska universitet inom hälsa-området kommer även fortsättningsvis att ges möjlighet att föreslå forskningsinitiativ som ska kunna utvecklas till projekt med stor potential för externfinansiering och internationell positionering. Flera av de tidigare forskningsinitiativen som beviljats ekonomiskt stöd och rådgivning har väckt massmedial uppmärksamhet och beviljats ytterligare forskningsanslag. Läs mer på nyheter och aktuellt.

Vetenskaplig ledare

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik