Hälsa
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hälsa

Publicerad: 5 april 2018

2018–2019 genomförs en strategisk satsning för att stärka forskningen inom området hälsa vid Luleå tekniska universitet. Målet är att öka klustring, positionering, synlighet och externfinansiering.

Uppdraget är att identifiera profilområden och utveckla en strategi för universitetets profilering på området, inklusive externfinansiering.

Tre initiala prioriterade områden har identifierats, utifrån samhällsbehov och pågående forskning vid Luleå tekniska universitet: Att främja och bevara sin hälsa, att möta sjukdom och funktionsnedsättning, att erbjudas hållbar sjukvård och omsorg. 

Meriterande kontexter för alla områden är: digitalisering och annan teknologi, arktiska perspektiv, samhällsbyggnad, labb-forskning samt samverkan mellan ämnen och organisationer.

Forskare vid Luleå tekniska universitet ges möjlighet att föreslå forskningsinitiativ som ska kunna utvecklas till projekt med stor potential för externfinansiering och internationell positionering. Vinnande förslag erhåller ekonomiskt stöd och rådgivning för att gå vidare.

Vetenskaplig ledare

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap