Hur kan leverantörer tjäna på tydligare spelregler för digitala tjänster i hälso- och sjukvård

26 nov. 2019, 13:00 - 16:00
Luleå, Aurorum 1C, Luleå Science Park
Avgiftsfritt
Publicerad: 13 november 2019

Projektet ”Ordnat införande av digitala produkter och tjänster” har under två år undersökt hur Sverige genom bättre samordning och nationella riktlinjer ska kunna underlätta införandet av digitala produkter och tjänster för bland annat ordinerad egenvård och hemmonitorering.

Under projektets gång har hinder analyserats och förslag på åtgärder tagits fram. Detta har lett till att beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025 (https://ehalsa2025.se/) har sett behovet och tagit fram förslag på genomförandeplan för stöd till ordnat införande av digitala produkter och tjänster

Vi vill nu dela med oss av analyserna och förslagen till er som utvecklar digitala produkter och tjänster och/eller andra relevanta medicintekniska produkter för hälso- och sjukvården. Vid denna workshop som anordnas i samarbete med EIC och Luleå Science Park får ni möjlighet att bidra med inspel till de förslag projektet tagit fram och som ligger till grund för det arbete som Vision e-hälsa 2025 har initierat.

När och var: 26 november 2019 klockan 12.00 – 16.00, inklusive lunch.
Aurorum 1C, Luleå Science Park

Anmälan: till: andreas.namslauer@ssci.se

Se program i länk nedan.