Hoppa till innehållet
Digital kompetens
Delar av projektgruppen från Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet träffades nyligen för att diskutera projektets uppstart: Cecilia Björklund, universitetslektor arbetsterapi; Glenn Hall, universitetsadjunkt hälsovetenskap; Maria Larsson Lund, professor arbetsterapi; Veronica Jönsson, universitetsadjunkt hälsovetenskap; Birgitta Lindberg, biträdande professor omvårdnad; Peter Michaelson, biträdande professor fysioterapi och Irene Wikman, universitetslektor fysioterapi. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Projektet digital kompetens i Norrbotten startar

Publicerad: 14 januari 2019

Ett nytt projekt som genomförs i samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten, ska ta reda på vilken kompetens digitaliseringen ställer på anställda inom hälso- och sjukvården och på lärare inom området.

I takt med att hälso- och sjukvård och universitetsutbildningar inom området blir allt mer digitala, finns ett behov att definiera vad digital kompetens innebär, hur den kan förändras över tid och vilken digital kompetens medarbetare behöver i framtiden. Med detta som grund kommer en utbildningsmodell att utvecklas som stärker den digitala kompetensen. Vidare kommer en organisation för att kontinuerligt utveckla medarbetarnas digitala kompetens utvecklas i samråd med Region Norrbotten.

Luleå tekniska universitets del av projektet fokuserar på behoven hos arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hälsovägledare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Det övergripande målet för projektet är att höja lärares digitala kompetens för att utbilda framtidens hälso- och sjukvårdspersonal.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.