Hoppa till innehållet
Lärande toppbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lärande

Luleå tekniska universitet gör under 2018 en strategisk kraftsamling kring forskning inom området Lärande. Den övergripande målsättningen är att ta fram en vision och målbild för området Lärande – att definiera vad universitetet ska samlas runt, lyfta fram och profilera.

Lärande i olika former genomsyrar hela universitetets verksamhet vilket innebär att lärande är ett strategiskt viktigt forsknings- och innovationsområde för alla som sysslar med utbildning oavsett ämne och nivå. Lärande är även ett centralt område för samhället i stort. All samhällsutveckling vilar i någon mån på lärande – utan detta sker knappast någon utveckling.

Området Lärande är till sin natur såväl mång- som tvärvetenskapligt och ett projekt som detta fordrar därför samverkan på bred front – över ämnes- och institutionsgränser. Detta avspeglar sig redan i projektorganisation, som består av en projektledare: Eva Alerby, professor i pedagogik, KKL, och tre områdesansvariga: Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap, ETS, Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, SRT, samt Caroline Graeske, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning. Till projektgruppen knyts även en extern referensgrupp med representanter från Norrbottens kommuner, Unionen Norrbotten och Piteå kommun.

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491506
Rum: R108 - Luleå»
Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»
Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033
Karolina Parding

Parding, Karolina - Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493029
Rum: A139 - Luleå»