Hoppa till innehållet
ArcTech
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

ArcTech Learning Lab

Sveriges främsta forskningscentrum för digitalt lärande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

ArcTech Learning Lab syftar till att stärka forskningen om innovativa digitala undervisningsformer och digitala lösningar för lärande på alla utbildningsnivåer. 

Verksamheten samlar forskare tillsammans med andra aktörer för att experimentera med ny teknik som virtual reality (VR), artificial intelligence (AI) och digitala lärarresurser för att utveckla framtidens lärande.

Forskningsområdet ArcTech Learning Lab startades igång bland annat på grund av den stora brist på kompetens som råder inom digitalt lärande. Särskilt inom skolans verksamheter finns ett stort behov av att stärka kompetensen inom området. I den arktiska regionen, där vi verkar, är behovet av digitalisering och distansundervisning särskilt angeläget på grund av de stora avstånden.

Även inom Luleå tekniska universitet finns behov av ny teknisk utrustning som kan utveckla framtidens evidensbaserade lärande.

ArcTech Learning Lab bidrar till

  • Att skapa banbrytande och samhällsnyttig forskning inom digitalt lärande som gör Luleå tekniska universitet till ledande inom området.  

  • Generera produktnära prototyper, nationellt och internationellt. 

  • Att utveckla framtidens evidensbaserade lärande.

  • Ökad grad av tillämpad forskning inom lärande.  

Lärandelabb 

Inom ArcTech Learning Lab ska en testbädd i form av ett lärandelabb skapas under 2021. Lärandelabbet bjuder in och samlar olika aktörer och praktiker inom digitalt lärande. Målet är att forskare, lärare, studenter samt externa samarbetspartners ska kunna nyttja labbet i syfte att lära sig mer om digitalt lärande. 

ArcTech Learning Lab grundades 2019 av biträdande professor Caroline Graeske och professor Peter Parnes.