Hoppa till innehållet

ArcTech – nytt labb för forskning om digitalt lärande

Publicerad: 13 november 2019

Labbet ArcTech låter forskare, lärare och andra aktörer i samhället samverkan och utforska nya modeller för lärande med hjälp av olika digitala resurser som distansteknik, AI och gamification.

– ArcTech Learning Laboratory ligger helt i linje med vårt visionsarbete och handlar om att skapa samhällsnytta och banbrytande forskning, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Fokuserar på livslångt lärande

ArcTech kommer samla forskning om digitalt lärande och samverka med företag och offentliga organisationer. Till exempel kommer aktörerna att experimentera med teknik, VR, AI och digitala lärresureser och se hur vi framtidens lärande kan utvecklas. Caroline Graeske beskriver satsningen som ett paradigmskifte för lärandeforskning och ett viktigt led i arbetet för framtidens kompetensförsörjning.

– Vi som arbetar med ArcTech fokuserar på det livslånga lärandet, lärande på alla nivåer, från vaggan till graven. Vi ser att universitetet i framtiden kommer att ha en annan roll än vad vi har idag och då handlar det om att bidra till att säkra kompetensförsörjningen i landet. Idag har vi sällan ett och samma arbete ett helt yrkesliv och när arbetskraften blir rörligare måste vi också bli det, berättar Caroline och fortsätter.

Ett komplement

– I den arktiska regionen är det särskilt viktigt. I Norrbotten sägs det att cirka 50 % av all skol- och vårdpersonal kommer att gå i pension under de närmaste åren. Det finns ett enormt behov av utbildade lärare och sjuksköterskor. Här är det viktigt att tillägga är att digital teknik inte ersätter personal, den är ett komplement.

Målen ska nås genom samverkan, goda samarbeten och ökad externfinansiering. Ordleken ArcTech står för teknik i Arktis.

– Det lär också finnas ett rederi som har ett likande namn. De bygger isbrytare. Men det är ju passande, vi vill också bryta upp och bana ny väg! säger Caroline Graeske.

Kontakt

Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»
Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033