Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Stefan Lundström och Susanne Westman Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskarskola med verksamhetsförankring

Publicerad: 23 november 2018

Luleå tekniska universitets satsning på en praktiknära forskarskola inom lärande står i startgroparna. Efter årsskiftet anställs åtta nya doktorander som kommer bedriva sin forskning i nära relation till skolorna. Förhoppningen är att satsningen ska stärka lärarutbildningarna och skapa ett närmare och mer varaktigt samarbete med skolverksamheten i regionen.

– Med forskarskolan ges vi förutsättningar att stärka våra lärarutbildningar samtidigt som vi hörsammar skolverksamhetens behov och önskemål med aktuell och närvarande forskning, säger Stefan Lundström, biträdande professor och vetenskaplig ledare för forskarskolan tillsammans med universitetslektor Susanne Westman.

Tydligare samverkan

Doktoranderna kommer göra delar av sin anställning i relation till regionen, vilket till exempel kan innebära att de tillbringar längre tidsperioder ute på skolorna i de två deltagande kommunerna Boden och Luleå.

– Vi vill förskjuta forskningsinriktningen från studier OM skola till forskning i, med och för skolan. Verksamheten ska inte vara ett externt objekt utan detta blir verkligen forskning i samverkan som tar skolverksamhetens önskemål och behov i beaktande, säger Stefan Lundström.

Forskarskolan som går under akronymen PROFS (praktiknära forskning i skolan) finansieras av universitetet samt Region Norrbotten och Luleå och Bodens kommun. Universitetet har sedan länge samverkat med de nämnda aktörerna, men i och med forskarskolan stärks samarbetet ytterligare.

– Vi får nu en tydligare samverkan gällande forskningen och det är också ett led i arbetet med att säkra att skolans verksamhet vilar på en vetenskaplig grund. Något som också är förtydligat i skollagen, säger Susanne Westman.

Dynamisk forskningsmiljö

Arbetet med att färdigställa lokaler och planera forskarkolans verksamhet har pågått under hela hösten och förutom närmare band till skolorna i regionen ser de båda vetenskapliga ledarna stora fördelar med att doktoranderna huserar under samma tak. Både rent fysiskt men också forskningstematiskt.

– Förhoppningen är att vi tillsammans kan skapa en dynamisk forskningsmiljö där de olika doktoranderna kan ta lärdom och styrka av varandra. Att forska är ofta ett ensamt arbete och vi tror att grupptillhörigheten och ett gemensamt forskningsnätverk kommer gynna, inte bara forskningen, utan också doktorandernas egen resa, säger Susanne Westman.

Synliggör skolans vetenskapliga grund

Ett uttalat mål med den nya forskarskolan är att den på sikt ska bidra till en ökad rekrytering av lärarstudenter.

– Vi får inte per automatik fler lärare tack vare forskarskolan men vad den bidrar med är ett synliggörande av att den vetenskapliga grunden är något hela verksamheten vilar på. Vi tror också att vetskapen om forskning som en möjlig karriärväg kommer generera intresse för lärarutbildningarna, berättar Stefan Lundström.

Taggar