Hoppa till innehållet
Möte
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

A&O – arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet

Publicerad: 14 september 2018

Tema A&O var ett av Europeiska socialfonden finansierat FoU-projekt som handlade om arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet. Projektet pågick mellan 2009-2013.

I projektet samlades de mest framstående forskarna i Sverige med spetskompetens inom just arbetsplatslärande, det vill säga det lärande, såväl formellt som informellt, som sker i verksamheter och är en del av en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Projektet handlade om att lyfta frågan kring hur man på bästa sätt kan organisera och strukturera för arbetsplatslärande, nivåerna är såväl nationellt, regionalt och lokalt.

Med en budget på 25MSEK arbetade forskare från LiU, GU, APeL och LTU med att sammanställa och analysera pågående ESF-finansierade projekt med kompetensutveckling som fokus. En stor del av uppdraget handlade om att arbeta med lobbyverksamhet, det vill säga att sprida kunskaper om hur man bäst organiserar för och bedriver kompetensutveckling; detta i form av arbetsplatslärande.

Forskningen bedrevs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, bland annat med företrädare som satt med i en referensgrupp. Referensgruppens medlemmar inkluderade företrädare för LO, TCO, Unionen, Kommunal, SKL, Industriarbetsgivarna, samt Företagarna.