Hoppa till innehållet
teknikrelaterat lärande
Tovah skapar i virtuell verklighet. Foto: Peter Parnes Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Teknikrelaterat lärande

Vad handlar forskningsområdet om?

Området lärande i relation till teknikrelaterat lärande handlar om hur teknik kan användas som stöd i lärprocessen. Det handlar om digitalisering i allmänhet där vi nyttjar den moderna digitala tekniken som en del av undervisningen och mer specifikt hur t.ex. tekniker som maskinlärande (artificiell intelligens) för adaptiva lärsystem samt hur så kallad XR-teknik (virtual och augmented reality) kan nyttjas för att underlätta lärandeprocessen. Med hjälp av den nya tekniken kan t.ex. distansundervisning stärkas genom att lärare får enkel tillgång till nya didaktiska möjligheter och där studenterna får en bättre lärandeprocess samt där studenter kan få ta del av undervisningen oberoende av tid och rum. Forskningen inom detta område leder till nya möjligheter för lärande.

Varför är forskningen viktig?

Forskningen är viktig för att LTU ska kunna vara i framkant och kunna bidra till olika typer av moderna lärprocesser.

Forskningen runt teknikrelaterat lärande handlar också om hur lärare på alla nivåer kan stöttas i sin roll som lärande. Detta är viktigt då vi redan idag ser en stor brist på lärare i Sverige och här kan tekniken hjälpa till genom moderna verktyg för att stötta lärandet. På samma linje är det viktigt att elever och studenter på alla nivåer får en individualiserad lärandeprocess då forskning visar att vi alla lär oss olika fort. Här kan den digitala tekniken vara en viktig komponent. Ytterligare en aspekt är forskning runt hur den moderna tekniken kan nyttjas för att hjälpa personer med olika handikapp att lära sig.  

Att som student kunna vara en del av lärandet är extra viktigt ur perspektivet livslångt lärande där vi alla är studenter hela livet. Utvecklingen i samhället med digitalisering på alla fronter tvingar oss alla att hela tiden fortbilda oss om vi ska kunna vara en del av en framtida arbetsmarknad.

I ett globaliserat perspektivet kan den teknikrelaterade forskningen också bidra till hur elever och studenter kan resa virtuellt och få en bättre bild av vårt globala samhälle. Redan idag kan vi göra virtuella studiebesök på många platser på jorden och t.ex. besöka museer över hela världen eller varför inte åka på en studieresa till Mars.

Vilken kunskap bidrar forskningen till?

Forskningen om teknikrelaterat lärande bidrar till öka förståelsen om möjligheterna med modern teknik som en del av lärandeprocesserna för att skapa förutsättningar för lärande på alla nivåer. Forskningen bidrar till en skola som bygger på vetenskaplig grund.

Områdesansvarig

Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Exempel på forskningsprojekt inom området