Hoppa till innehållet
Lärare inspireras av virtuell verklighet
Lärare inspireras av virtuell verklighet. Foto: Peter Parnes Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dataspelsteknik för nya tillämpningar

Publicerad: 18 oktober 2018

Dataspelstekniken har utvecklats mycket de senaste åren och har blivit mycket mer tillgänglig. Det skapas mer spel än någonsin och det betyder också att verktygen för att skapa nya spel utvecklas hela tiden för att underlätta för dataspelskapare att skapa nya spel. Denna dataspelsteknik går att tillämpa på andra applikationer än dataspel.

Målet med detta projekt är att med hjälp av modern dataspelsteknik skapa förutsättning för olika aktörer i Norrbotten att skapa nya digitala tillämpningar och applikationer. Detta kommer att ske experimentellt tillsammans med olika aktörer som kommer att identifieras under projektets början. Det förväntade resultatet är en kunskapshöjning inom området, ett flertal demonstratorer och slutproduktioner inom områden som t.ex. bildkonst, musik, lärande, hälsa, turism, ingenjörsskap med mera.

Exempel på demonstratorer som tas fram inom projektet är hur t.ex. norrbottnisk konst kan visas upp och betraktas på nya sätt genom 3D-miljöer som visas på en vanlig skärm, som virtuell verklighet, VR genom ett headset eller som förstärkt verklighet genom AR via en mobiltelefon eller datorplatta. Andra exempel är hur lärandeprocessen kan utvecklas med hjälp av denna teknik. 

För att möjliggöra detta forskningsarbete så utvecklas nu en dataspelsplatform som enkelt kan fyllas med olika innehåll beroende på tillämpning. Plattformen som kallas PodB tas avstamp i dataspelens värld där flera spelare kan interagera med varandra i en klassisk spelmiljö men som sedan kan användas för att låta användare interagera med varandra digitalt i olika miljöer. 

Projektetet som löper under september 2018 - augusti 2019 leds av Professor Peter Parnes och finansieras av LTU, Luleå Kommun och Region Norrbotten.  

Förväntat resultat och effekter i samhället

Genom detta projekt skapas ett antal tillämpningar med koppling till Luleå och Norrbotten där den moderna dataspelstekniken tillämpas på innovativa sätt för att skapa nya effekter och ge exempel på nya tjänster samt hjälpa aktiva aktörer i länet. Exakta områden som kommer att adresseras kommer att bestämmas under projektets början. Generellt kommer kunskapen om hur dataspelstekniken kan nyttjas att ökas och därmed öka möjligheterna för att innovation.

Detta projekt kommer att skapa ett antal demonstratorer och pilotprojekt tillsammans med olika aktörer och dessa olika demonstratorer och produktioner kommer att spridas öppet genom öppna träffar, publika presentationer, via webb och via publikationer med målet att få en bred genomslagskraft.

Den nya dataspelstekniken kan också nyttjas i både integrations- och jämställdhetssammanhang genom att visa på nyttan med tekniken inom helt nya områden på ett attraktivt sätt och därmed välkomna andra att delta. Projektledare Peter Parnes har lång erfarenhet av att arbeta med projekt för att främja både integration och jämställdhet och det kommer att nyttjas inom detta projekt.

Barn skapar 3D-miljöer för VR under eventet MakerTjej Luleå. Foto: Peter Parnes
Barn skapar 3D-miljöer för VR under eventet MakerTjej Luleå. Foto: Peter Parnes

Kontakt

Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar