Hoppa till innehållet
Peter Parnes och Agneta Hedenström
Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, och Agneta Hedenström, projektledare för Skogsstaden. Foto: Linda Alfredsson

Digital teknik ska motivera elever

Publicerad: 11 november 2015

Lärare och elever ska fördjupa sitt lärande med hjälp av Minecraft och på ett kreativt och lustfyllt sätt bli bättre på digital teknik. I projektet Skogsstaden ska forskare vid Luleå tekniska universitet skapa digitala läromedel för kreativt skapande.

I projektet Skogsstaden, som fått Vinnovamedel för sitt genomförande, ska forskarna i samverkan med både lärare och elever skapa ett interaktivt läromedel för elever i förskoleklass till årskurs sex. Detta görs genom en utökning av spelet Minecraft. Läraren ska enkelt kunna lägga in uppgifter i spelet som eleverna sedan ska lösa inne i spelet, utanför spelet med andra digitala verktyg eller i den fysiska världen.

– Syftet med projektet är tudelat. Dels vill vi hitta ett lustfyllt interaktivt läromedel för digitalt skapande som ger fördjupat lärande. Dels vill vi höja lärares och elevers digitala kompetens, säger Agneta Hedenström, projektledare Luleå tekniska universitet.

Varför är det viktigt med digital kompetens?

– För att vi måste gå från att vara digitala konsumenter till att bli digitala producenter. I ett modernt samhälle måste vi hitta nya vägar till kreativitet, säger Agneta Hedenström.

Tanken är att eleverna ska kunna arbeta med avancerade tekniker inne i Minecraft, till exempel programmering av Minecraftentiteter, digitalt berättande och 3D-modellering. 3D-modeller som byggts i Minecraft ska sedan kunna skrivas ut på 3D-skrivare.

Förbättrat lärande

Projektet ska integreras i skolans samtliga ämnen och resultera i ett interaktivt läromedel för digitalt skapande som är fritt att använda. Eftersom Minecraftmiljön i stor utsträckning är en etablerad och av många elever redan känd miljö, hoppas man att den i sig kan fungera motiverande. Förutom en serie workshops för lärare ska projektet också inbegripa framtagandet av mjukvara och inte minst, bestå av en avslutande utvärdering av huruvida det fördjupande lärandet uppnåddes eller inte.

– Om eleverna lär sig saker på ett nytt sätt, blir de då mer motiverade? Vilka effekter fick projektet på elevernas lärande i svenska, matematik, NO-ämnen och SO-ämnen? De frågorna ska vi utvärdera ordentligt, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Luleå kommun och ska pågå i drygt ett år.

Kontakt

Agneta Hedenström

Agneta Hedenström, Pedagogisk utvecklare

Telefon: 0920-493664
Organisation: Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet, Verksamhetsstöd
Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik