Distansundervisning
Ulf Hyvönen, Kommunförbundet Norrbotten, längst till vänster, B-O Ström, Lapplands gymnasium, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, Peter Parnes, Luleå tekniska universitet, och Per Wennebjörk, Lapplands gymnasium. Foto: Linda Alfredsson

Projekt för bättre undervisning på distans

Publicerad: 23 juli 2015

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska förbättra distansundervisningen för elever vid Lapplands gymnasium. – Vi kommer bland annat bidra med teorier och metoder för att tydliggöra och diskutera olika uppfattningar hos elever, lärare och föräldrar som är kopplade till distansutbildning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informationssystem.

Många skolor på landsbygden står inför stora utmaningar. Minskade elevunderlag leder till höga kostnader per elev och ofta är det svårt för skolorna att rekrytera behörig personal. Ett sätt att avhjälpa problematiken, inte minst i de områden där de geografiska avstånden är stora, är att använda fjärrundervisning. Det innebär att läraren finns på en plats och eleverna på en annan och att undervisningen sker genom distansteknik.

I projektet Innovativ testmiljö för framtidens distansöverbryggande arbetssätt i Sveriges största gymnasieskola, ska tekniken förfinas och distanspedagogiken utvecklas.

– Tekniken för distanslektioner finns och används redan idag. Men något som måste bli bättre är till exempel hur man hanterar laborationer och kreativt arbete på distans, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem. 

Pedagogik och testmiljöer

Birgitta Bergvall-Kåreborn betonar också vikten av att pedagogiska hjälpmedel för distansundervisning måste ingå som ett naturligt inslag i lärarutbildningarna.

– Vi behöver förstå hur denna pedagogik och olika hjälpmedel kopplade till distansutbildning kan stödja lärande, öka förståelsen och bidra till djupinlärning hos elever, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Målsättningen för projektet är att skapa en etablerad och hållbar innovations- och testmiljö som bidrar till smidigare övergångar mellan klassrums- och fjärrundervisning. Inom ramen för Lapplands gymnasium, landets till ytan största gymnasium som sträcker sig över fyra kommuner (Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala) ska det byggas och drivas en testmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas genom innovationssystem, så kallade Living Labs.

– På Luleå tekniska universitet har vi lång erfarenhet av forskning kring teknik för distansmöten, digitalisering i skolan och användarinvolvering i utvecklings- och forskningsprojekt, säger Peter Parnes.

Projektet Innovativ testmiljö för framtidens distansöverbryggande arbetssätt i Sveriges största gymnasieskola, är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Kommunförbundet Norrbotten och Lapplands gymnasium. Projektet varar i tre år och delfinansieras av Vinnova.

Kontakt

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, professor

Telefon: 0920-491327
Organisation: Informationssystem, Universitetsledningen, Verksamhetsstöd
Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik