13:00 11 feb
Digitalisering i skolan

Digitalisering i skolan 2019

11 feb. 2019, 13:00 - 17:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 13 december 2018

Våra skolor ska nu ta nästa steg i sin digitala utveckling. Under denna eftermiddag kommer du att bjudas på allt från tankar om strategiska planer för att möjliggöra likvärdig digital kompetens till alla elever, till konkreta exempel på arbete i klassrummen för att stärka lärandet hos varje elev.

Luleå kommun och Luleå tekniska universitet arbetar tillsammans för kompetenshöjning inom programmering och digital kompetens genom olika forskningsprojekt för att stärka lärandet med hjälp av olika former av digital teknik och digitalt skapande. 

Under eftermiddagen bjuder vi på kortare föreläsningar med olika perspektiv på digitalisering i skolan. Vi kommer att ge exempel på hur vi riggar för kompetensutvecklingsinsatser för att nå alla lärare och hur vi samlar oss för att ge lärare en bra digital arbetsmiljö. 

Program


13.00-13.10  Inledning av Maarit Enbuske, skolchef i Luleå kommun

13.10-13.30 Skolan i Luleå digitaliseras
Britt-Marie Ejnestrand, chef IT/Adm BUF

13.30-14.00 Utvecklingsprojekt på gång
Agneta Hedenström och Per Jonsson Nilsson, verksamhetsutvecklare och Projektledare BUF

14.00-14.20 Digital kommunikation mellan hem och skola
Catharina Essberg, utvecklare BUF

14.20-14.40 Programmeringsstrategi i grundskolan
Lena Heikka, utvecklingsledare och lektor matematik BUF

15.00-15.30 Uppdragsutbildning Programmering för lärare
Fredrik Bengtsson, lektor Luleå tekniska universitet

15.30-15.50 CodeWeek och programmering i klassrummet
Elisabet Dimeus, lärare Öhemsskolan

15.50-16.10 Molntjänster och digital undervisning
Johan Enström, lärare Residensskolan

16.10-16.45 Paneldiskussion Den digitala skolan 3.0
Hur gör vi rätt saker för ett bättre lärande?

16.45-16.50 Avslutning

Varmt välkommen! 

 

Kontakt

Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033