Tidig kontakt med matematik ökar kunskapen och intresset

Publicerad: 28 augusti 2019

Barn som tidigt kommer i kontakt med matematik får ofta en mer positiv inställning till ämnet och klarar matematiken i skolan bättre.

Det kan Maria Johansson, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, skriva under på. I sin forskning har hon tittat på förskolans arbete med matematik och hur det kan förbättra både barnens och förskolelärarnas kunskaper.

Många har ett komplicerat förhållande till matematik. Forskning visar att barn som tidigt kommer i kontakt med ämnet klarar sig bättre inom matematik även i skolan. Även om pedagoger inte använder matematik på samma sätt i förskolan som i skolan, ger kunskap i ämnet ett bra självförtroende och fungerar som ett inkluderande kitt. Samma sak gäller för förskolelärarna, som inte alltid har positiva erfarenheter av matematik själva.

I sin docentföreläsning den 27 augusti berättade Maria Johansson om hur lika tillgång till ämnet för alla förskolebarn kan göra skillnad för deras framgång inom matematik i skolan.

Kontakt

Maria Johansson

Johansson, Maria - Biträdande professor, Utbildningsledare för grundlärarutbildning och VFU

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491009