Workshop II om Lärande som forsknings- och innovationsområde

Publicerad: 14 juni 2018

Måndagen den 11 juni anordnades en andra workshop inom området Lärande. Vid workshopen presenterade deltagarna sina respektive forskningsintressen genom s.k. ”speed dating”. Därefter diskuterades gruppvis potentiella forskningsfrågor och områden, allt med syfte att synliggöra lärandeområdets utvecklingspotential och tänkbara forskningsprofilering.

Grant Office, genom Jenny Kajberg, deltog också i workshopen och presenterade deras support för forskningsfinansiering.

Områden som lyftes fram och diskuterades var bland andra:

 • Hållbar utveckling – hållbart lärande
 • Lärarrollen
 • Lärandeplatser (space/place)
 • Digitalisering
 • Bildning & kunskap
 • Relationer (pedagogiska och mellanmänskliga)
 • Lärande & Hälsa
 • Arktiska regionen
 • Etiska perspektiv
 • Kulturell identitet
 • Mångkulturalitet
 • Demokrati & delaktighet
 • Ledarskap

Nästa workshop – WS III – blir måndagen den 17/9, kl 13.00-16.00. Denna gång är fokus forskningsfinansiering.

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491506