Workshop III om Lärande som forsknings- och innovationsområde

Publicerad: 5 oktober 2018

Måndagen den 17 september 2018 träffades forskare från universitetet med intresse för området Lärande för en tredje workshop. Denna gång var fokus forskningsstrategier och forskningsfinansiering och Grants Office höll i programmet.

Vidare informerades om möjligheten att söka mindre stimulansbidrag för att stärka lärandeforskningen vid Luleå tekniska universitet, se även: https://www.ltu.se/research/areas-of-excellence/Larande/Stimulansbidrag-for-att-starka-larandeforskningen-vid-LTU-1.179855

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491506